Tiedote, 

Ajantasainen tieto käyttöön suoraan kuntien perusjärjestelmistä

Kunnat rakentavat yhteisen tietopalvelun

Tieto kuntien rakennetusta ympäristöstä ja suunnitelmista löytyy muutaman vuoden päästä yhteisestä tietopalvelusta, johon tiedot tulevat reaaliaikaisesti suoraan kuntien perusjärjestelmistä. Suomen kuntasäätiö päätti tukea Kuntatietopalvelun käyttöönottoa.

–  Tekninen infrastruktuuri ja sen tietovarannot ovat kuntien keskeistä omaisuutta. Digi-taaliset teknologiat tehostavat resurssien käyttöä ja vähentävät ympäristön kuormitusta. Perusjärjestelmiin tukeutuva palvelu vähentää erillistä raportointia kunnissa, helpot-taa yhteistyökumppanien asiointia kunnan kanssa sekä parantaa kuntalaisten arjen sujuvuutta, uskoo Kuntaliiton ja Kuntasäätiön toimitusjohtaja Jari Koskinen.

Kuntien kaupunkimallit sekä niihin liitetyt prosessit ja tietopalvelut ovat jo lähivuosina keskeinen palvelujen järjestämisen ja toiminnan ympäristö kunnissa. Kaupunkimalleihin sisällytetään kuntainfran ja rakennusten yksityiskohtaisia tietoja.

Kuntatietopalvelu perustuu jo aiemmissa yhteishankkeissa kehitettyjen palvelurajapintojen käyttöön. Prosessien verkosto tuottaa jatkuvasti ajantasaista tietoa tuottajien ja tarvitsijoiden välillä. Kuntatietopalvelu välittää kaupunkimallien sisältämää tietoa sitä mukaa kuin kuntien järjestelmät sitä alkavat julkaista palveluun.

– Kuntien on nyt tärkeätä avata ajantasaisten osoite- ja rakennustietojen, asemakaavojen sekä yleiskaavojen rajapinnat kuntien prosesseista Kuntatietopalveluun. Oleellista on varmistaa tietojen ylläpitoprosessit kunnissa, jotta palvelu on jatkuvasti ajan tasalla, sanoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Matti Holopainen.

– Tavoitteena on minimoida kunnissa tehtävä käsityö kuntien omissa palveluissa sekä tiedonvälityksessä kunnista EU:n, valtionhallinnon ja yritysten tarpeisiin. Kuntatietopalvelua hyödyntäen järjestetään kuntien yhteinen Inspire-direktiivin edellyttämä tietopalvelu.

Hanke perustuu ns. KuntaGML ja KRYSP (Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut) -hankkeissa kehitettyjen tietopalvelurajapintojen avaamiseen, ylläpitoon ja laajentamiseen kuntien ja asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Tavoitteena on saada kaikki kunnat yhteiseen Kuntatietopalveluun vuoteen 2020 mennessä.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto, Alueet ja yhdyskunnat, p. 050 563 4622

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista