Tiedote, 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina ja Vaalan kunnanjohtaja Tytti Määttä:

Kuntien ja uusien maakuntien välille luotava toimiva yhteistyö – kuntien ääntä on kuultava

(Kuntaliitto tiedottaa 9.11.2016) Sote- ja maakuntauudistus synnyttää toteutuessaan kunnille ja maakunnille täysin uudenlaisen tarpeen toimia yhteistyössä. Kuntien ja maakuntien toimivan yhdyspinnan luomista helpottaisi, jos asioista voitaisiin sopia laajasti itsehallinnollisten kuntien ja maakuntien kesken.

– Samoin yhteistyötäkin auttaisi, jos maakunnille kaavailtuja palvelulaitoksia ja valtakunnallisia tukipalvelukeskuksia koskevia pakko-organisointeja ei toteutettaisi nyt esitetyssä muodossa, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina totesi pienkuntaseminaarissa Vaalassa 9. marraskuuta.

Vaalan kunnanjohtaja Tytti Määttä pitää kysymystä tukipalvelujen käytännön järjestämisestä kuntien kannalta elintärkeänä. Tulevan lainsäädännön tulisi mahdollistaa, että kunta voi jatkossakin tuottaa tukipalveluita maakunnalle eikä esim. siivoojia ja ruokahuollon henkilökuntaa siirrettäisi maakunnan palvelukseen.

– Tukipalvelut ovat meille usein strateginen elinvoimakysymys ja siihen liittyy näkökulmia mm. lähiruokahankintoihin, paikallisten työpaikkojen turvaamiseen ja toimiviin käytänteisiin työn organisoinnissa, Määttä totesi.

Reina ja Määttä muistuttivat, että maakuntauudistuksen alueellisessa valmistelussa yhdyspintojen luominen sekä sotessa ja hyvinvoinnin edistämisessä että elinvoiman vahvistamisessa on nyt erittäin tärkeää.

– Erityisesti pienten kuntien kohdalla yhdyspinnoissa korostuvat kuntien edunvalvonnallisten tarpeiden huomioiminen sekä palvelujen toimivuuteen liittyvät kysymykset. Tulevan lainsäädännön ja resurssien tulee mahdollistaa maakuntien vahva alueellinen edunvalvontarooli kuntien tukena myös jatkossa. Kunnan ja maakunnan yhteistyötä ja osallistumisen muotoja kehittämällä on varmistettava kaikkien kuntien asukkaiden äänen kuuluvuus maakunnan toiminnassa.

Lausuntoaika päättyy: Kuntien näkemykset huomioitava

Sote- ja maakuntauudistusta koskevan ensimmäisen vaiheen lakipaketin lausuntokierros päättyy tänään.

– Lausuntojen anti on syytä analysoida huolella ja kuntatoimijoiden näkemykset tulee huomioida. Kysymyshän on pääosin kuntasektorin toimintojen uudelleenorganisoinnista, jonka parhaat asiantuntijat ovat kuntatoimijoita. Muutoin myös uudistuksen hallittu toimeenpano kireässä aikataulussa on erittäin vaikeaa, Reina korosti.

Kuntaliitto tukee osaltaan kuntien ja maakuntien yhdyspintojen rakentumista muun muassa julkaisemalla marras-joulukuun vaihteessa laajan kehittämisaloitteen kuntien ja maakuntien raja- ja yhdyspintojen luonteesta ja niiden tuomiin haasteisiin vastaamisesta.

Lisätietoja:
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina, p. 040 555 8458
Vaalan kunnanjohtaja Tytti Määttä, p. 0400 855 920

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista