Kuntaomisteisille yhtiöille annettava mahdollisuus tuottaa sote-palveluja

(Kuntaliitto tiedottaa 8.5.2017) Kuntaomisteisten yhtiöiden pitäisi saada jatkaa sote-palvelujen tuottajina 1.1.2019 jälkeen, painotti Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Kuntaliiton järjestämässä Pohjois-Pohjanmaan kuntapäivässä Oulussa maanantaina.

– Tällä hetkellä suunnitteilla oleva niin sanottu valinnanvapauskokeilun pilotti antaisi kunnille ja kuntayhtymille mahdollisuuden testata sote-valinnanvapautta, tuottajakorvaus- ja sopimusmalleja ennen sote-lainsäädännön voimaan astumista lyhyen aikaa ensi vuonna.

– Sosiaali- ja terveysministeriö on asettamassa pilotoinnin osallistumisen ehdoksi, että kunnat ja kuntayhtymät yhtiöittävät kokeilun piirissä olevat palvelunsa ajanjaksoksi, joka käytännössä olisi vain puolen vuoden mittainen.

– Ajatus siitä, että kunnat joutuisivat puolen vuoden pilotoinnin jälkeen luopumaan yhtiöistään, ei ole suhteessa siihen työmäärään, jota yhtiöittäminen edellyttää, huomautti Tainio.

– Kuntien toiminnan yhtiöittäminen edellyttää useita eri päätöksiä, joiden tekeminen puoleksi vuodeksi on kohtuutonta. Ennen yhtiöittämistä on ratkaistava esimerkiksi yhtiön pääomitus, toimitilat, henkilöstön väliaikainen asema ja se kuinka yhtiössä täytetään nykylainsäädännön vaatimukset koskien sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisvastuulla hoidettavia tehtäviä.

– Lisäksi kuntien tulisi arvioida yhtiömuotoiseen toimintaan liittyvät liiketaloudelliset riskit, jotka pilottiyhtiöt kohtaavat avoimilla markkinoilla. Lisäksi yhtiöt noudattaisivat yksityistä terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä, joka edellyttää yrityksiltä esimerkiksi rekisteröintiä.

Tekeillä olevan sote- ja maakuntalainsäädännön perusteella nyt perustettavat yhtiöt siirtyisivät maakunnille jo 1.1.2019. Tainio toteaa, että mahdollisuus jatkaa yhtiömuotoista toimintaa pilotoinnin jälkeen tekisi valinnanvapauden pilotoinnista mielekkäämpää ja helpottaisi siirtymävaihetta.

– Myös Kuntaliiton hallitus on viime viikolla ottanut kantaa pilotoinnin järkevöittämiseen.

Lisätietoja: Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, p. 050 567 1624

Maakuntatilaisuuksien aineistot

Tagit