Tiedote, 

Kuntalaiskyselyn alustavat tulokset:

Noin kolmasosa suomalaisista vaihtaa äänestämäänsä puoluetta vaaleissa

(Kuntaliitto tiedottaa 29.3.2017) Joka kolmannen suomalaisen puoluevalinta vaihtelee eri vaaleissa. Vaihtamisinto vaalien välillä on lievässä kasvussa, ilmenee Kuntaliiton toteuttaman kuntalaiskyselyn alustavista vastauksista. Maaliskuussa 2017 toteutetun kyselyn alustavat tulokset perustuvat 4 000 kuntalaisen vastauksiin.

Etenkin 40-49- ja 50-59 -vuotiaat ovat herkkiä vaihtamaan puoluetta, näissä ikäryhmissä yli 40 prosenttia ilmoittaa äänestävänsä ehdokkaita eri puolueista eri vaaleissa.

Johdonmukaisesti samaa puoluetta äänestäviä löytyy eniten yli 70-vuotiaiden ikäryhmästä. Noin kaksi kolmesta ilmoittaa äänestävänsä aina tai pääsääntöisesti samaa puoluetta tai ryhmittymää.

Kuntavaalit ovat vahvasti henkilövaalit

- Suomessa kuntavaalit ovat vahvasti henkilövaalit. Verrattaessa eri asioiden tärkeyttä asteikolla ”ei lainkaan tärkeä - hyvin tärkeä”, suuri enemmistö kyselyyn vastanneista pitää tärkeimpänä kuntavaaleissa äänestämisen valintakriteerinä tiettyä henkilöä, seuraavaksi suosituin valintakriteeri on puolue, toteaa tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Kuntaliitosta.

- Henkilön merkitystä korostavat eniten 40-59 -vuotiaat ja puolueen merkitystä yli 70-vuotiaat vastaajat. Oman kylän tai kunnanosan edustajan ehdokkuus, ikä ja sukupuoli merkitsevät äänestyspäätöksessä vähemmän. Oman kylän tai kunnanosan ehdokkaan merkitystä korostetaan ikäihmisten keskuudessa sekä pienissä kunnissa selvästi enemmän kuin nuorimmissa ikäluokissa sekä suurissa kaupungeissa.

Kuntavaaleissa äänestämistä pidetään edelleen tärkeimpänä oman kunnan asioihin vaikuttamisen muotona. Yhteensä 71 prosenttia Kuntaliiton kuntalaiskyselyyn vastanneista henkilöistä on tätä mieltä. Aiempiin vastaaviin kyselyihin verrattuna kuntavaaleissa äänestämisen tärkeys on vahvistunut kuntalaisten mielipiteissä.

Käynnissä olevan ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskysely on lähetetty yli 32 000 kuntalaiselle 40 kuntaan. Tutkimuskunnat edustavat erikokoisia ja -tyyppisiä kuntia eri puolilla Suomea ja tulos on edustava koko maan tasolla.

Nyt seitsemättä kertaa toteutettavassa kuntalaiskyselyssä kartoitetaan kuntalaisten näkemyksiä palveluista ja kuntien toiminnasta. Kysely on toteutettu ensimmäistä kertaa vuonna 1996. Lopulliset tulokset äänestyskäyttäytymiseen liittyvistä mielipiteistä ja kyselyn muista vastauksista julkaistaan myöhemmin kevään ja kesän aikana.

Lisätietoja
Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634

Faktaa kuntavaaleista

Vuoden 2017 kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on 9.4., ennakkoäänestys on käynnissä kotimaassa 29.3.-4.4. sekä ulkomailla 29.3.-1.4. Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kaikkiin Manner-Suomen 295 kuntaan. Ehdokkaita on 33 618, joista 8 999 valitaan tulevalle valtuustokaudelle.

Kuntaliitto kannustaa äänestämään äänestysaktivointikampanjalla ja tuottamalla tieoja vaaleista sivulle www.kuntavaalit.fi. Sinulla on ääni -äänestysaktivointikampanjan animaatio on jaettavissa liiton YouTube -tililtä osoitteesta https://youtu.be/e-Ls9XlGuu0 (suomeksi) ja https://youtu.be/XmQqpbOGaRs ruotsiksi).

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista