Tiedote, 

Kuntajohtajien työhyvinvointikysely: Joka toinen kuntajohtaja miettii alan vaihtoa 

(Kuntaliitto, Keva ja Suomen Kuntajohtajat ry tiedottavat 9.8.2018) Kuntajohtajien työtyytyväisyys on hyvällä tasolla ja he kokevat oman työkykynsä hyväksi. Silti yli puolet heistä on harkinnut alan vaihtoa, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Tulos kertoo, että kuntajohtajina on yhä enemmän ihmisiä, jotka näkevät itsensä johtamisen ammattilaisina. Tällöin on hyvä siirtyä sektorilta toiselle ja näin vahvistaa johtamisosaamistaan. Tutkimuksen tulokset julkistetaan Kuntajohtajapäivillä Joensuussa torstaina. 

Kevan, Kuntaliiton ja Suomen Kuntajohtajat ry:n kesäkuussa toteuttaman tutkimuksen mukaan 82 % kuntajohtajista arvioi oman työkykynsä olevan melko tai erittäin hyvä työn henkisten vaatimusten kannalta. 

- Tämä on mainio tulos, kun otetaan huomioon se syvä murros, jossa kuntakenttä elää, Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen toteaa. Yli 95 % kuntajohtajista on innostunut työstään ja tuntee itsensä tarmokkaaksi, ja 77 % tuntee vaikutusmahdollisuutensa hyviksi. Kuntajohtajan työ on kuormittavaa, mutta samalla innostavaa ja palkitsevaa. 

- Yli puolella kunnanjohtajista on vaihtoehtoisia suunnitelmia työuran suhteen, Kietäväinen huomauttaa. Tämä osuus on kasvanut viime vuosina selvästi. 57 % on miettinyt alan vaihtoa ja 38 % vaihtoa toiseen kuntaorganisaatioon. Vaihtoehtoisia suunnitelmia omaavia on eniten alle 40-vuotiaiden (68 %) ja korkeintaan kaksi vuotta kuntajohtajana toimineiden (67 %) kuntajohtajien keskuudessa.

41 % kuntajohtajista ilmoitti kokeneensa työssään uhkailua tai häirintää.

- Kunnissa olisi hyvä olla laadittuna toimintaohjeet niin viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöidenkin kokemien uhkailu- ja häirintätapausten varalle. Uhkailusta ja häirinnästä on tarpeellista keskustella enemmän kunnissa ja myös julkisuudessa, ja nostaa häirintään puuttuminen entistä vahvemmin myös koulutusten aiheeksi, Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen kommentoi tulosta.

Maakunta- ja sote-uudistus ei tulosten perusteella vaikuta kuntajohtajien vointiin niin paljon kuin julkisuudesta voisi päätellä. Yli puolet kyselyyn vastanneista kuntajohtajista sanoi, ettei keskustelu käynnissä olevasta maakunta- ja sote-uudistuksesta vaikuta omaan työhyvinvointiin mitenkään. Kuitenkin 28 % kokee käynnissä olevan keskustelun vaikuttavan työhyvinvointiin kielteisesti.

Yhteistyö kunnan johtoryhmän ja hallituksen puheenjohtajan kanssa sujuu vastaajien mielestä hyvin. Hallituksen jäsenten osaaminen sekä hallituksen strateginen johtaminen puolestaan kaipaavat vastaajien mielestä lisää huomiota. 

80 % kuntajohtajista käy vuosittain kehitys- tai tuloskeskustelun. 73 % on melko tai erittäin tyytyväinen keskusteluun. Menettelytavat, joilla työ- tai virkasuhteen ehtoja tarkastetaan aiheuttavat kritiikkiä: 41 % kuntajohtajista on menettelytapoihin melko tai erittäin tyytymätön.

Tulokset ilmenevät kesäkuussa tehdystä tutkimuksesta, johon vastasi 184 kuntajohtajaa. Vastausprosentti oli 59. Tutkimuksen toteuttivat yhteistyössä Keva, Kuntaliitto ja Suomen Kuntajohtajat ry. Vastaava tutkimus on toteutettu vuodesta 2007 lähtien noin kahden vuoden välein. 

Lisätietoja:
Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043
Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen, p. 044 976 4225
Suomen Kuntajohtajat ry:n puheenjohtaja Heidi Rämö, p. 040 133 7803

Tutkimusraportti ja laajemmat tulokset julkaistaan Kevan tutkimusseminaarissa joulukuussa. 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista