Suomen Kuntaliiton valtuuskunta toimikaudelle 2018-2021 on valittu

(Kuntaliitto tiedottaa 31.1.2018, korjaus 16.1.2018 julkaistuun tiedotteeseen) Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on 26.1.2018 ottanut uudelleen käsiteltäväksi 16.1.2018 tekemänsä päätöksen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin tuloksen vahvistamisesta. Vaalituloksen oikaisu koskee neljää tasauspaikkaa ja neljää puoluetta.

Perussuomalaisten tasauspaikka menee Pirkanmaan vaalipiirin sijaan Satakunnan vaalipiiriin, Vihreän liiton tasauspaikka Oulun vaalipiirin sijaan Keski-Suomen vaalipiiriin, Vasemmistoliiton tasauspaikka Pirkanmaan vaalipiirin sijaan Lapin vaalipiiriin ja Suomen Kristillisdemokraattien tasauspaikka Uudenmaan vaalipiirin sijaan Hämeen vaalipiiriin.

Muilta osin valtuuskunnan paikkajako ja kokoonpano pysyvät 16.1.2018 ilmoitetun kaltaisena.

Tämä tiedotteen liitteenä oleva luettelo valtuuskunnan kokoonpanosta korvaa aiemmin julkaistun luettelon.

 

(Kuntaliitto tiedottaa 16.1.2018) Suomen Kuntaliiton valtuuskuntaan on valittu 76 jäsentä, joista yksi edustaa Ahvenanmaan maakuntaa. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on tänään 16.1.2018 vahvistanut vaalin tuloksen.

Kuntaliiton jäsenkunnat suorittivat liiton valtuuskunnan vaalin vaalipiireittäin 15.11 – 31.12.2017 välisenä aikana. Jäsenistä ja varajäsenistä 66 on valittu vaalilla, joka suoritettiin kuntien äänestyksenä. Lisäksi yhdeksän jäsentä ja varajäsentä valittiin tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan maakunnasta valittiin yksi jäsen ja varajäsen.

Kuntaliiton ylin toimielin on vuodesta 2018 alkaen nimeltään valtuuskunta, aiemmin liiton ylintä päättävää toimielintä kutsuttiin valtuustoksi.

Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla kunnan valtuutettuja. Valtuuskunnan jäsenten vaali toimitetaan vaalipiireittäin. Vaalipiirit ovat samat kuin eduskuntavaalien vaalipiirit. Kuntaliiton valtuuskunnan toimikausi on neljä vuotta. Uusi valtuuskunta valitsee puheenjohtajistonsa sekä Kuntaliiton hallituksen seuraavalle nelivuotiskaudelle ensimmäisessä kokouksessaan 15.2.2018.

Vuoden 2018 valtuuskuntapaikat jakautuvat puolueiden välillä seuraavasti vaalituloksen perusteella:

KOK               19                 
SDP               17
KESK             17
VIHR              8
VAS                5
PS                  4
RKP                3
KD                  2

Ahvenanmaan maakunta 1

 

Lisätietoja:
Valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtaja Annika Kokko, p. 044 2731967
Valtuuston vaalilautakunnan sihteeri Riitta Myllymäki, Kuntaliitto, p. 050 349 5460

Kuntaliiton valtuuskunnan valintaa koskevat säännöt kokonaisuudessaan

Suomen Kuntaliiton valtuuskunta 2018 - 2021

Tagit