Tiedote, 

Yhä useamman kunnan valtuuston kokouksia voi seurata suorana lähetyksenä

(Kuntaliitto tiedottaa 11.6.2018) Noin neljässä kunnassa kymmenestä (38 %) voi seurata valtuuston kokousta suorana lähetyksenä. Viidenneksessä kunnista twiitataan virkatyönä valtuuston kokouksista. Tieto selviää Kuntaliiton verkkoviestinnän ja sosiaalisen median käytön kyselystä, joka toteutetaan vuosittain.

Valtuustokauden vaihtumisen myötä yhä useammassa kunnassa on mahdollista seurata valtuuston kokouksia suorana. Vuonna 2016 tämä oli mahdollista 26 prosentissa kunnista, viime vuonna luku oli 31 %.

Valtuustokokousten seuraaminen verkossa

- Kokouksien jakaminen verkossa suorana lähetyksenä on aiempaa helpompaa. Lisäksi kokoustekniikka on parantunut monessa kunnassa, toteaa Kuntaliiton verkkoviestintäpäällikkö Tony Hagerlund.

Kunnanjohtajat entistä useammin sosiaalisessa mediassa

Lähes puolet, 48 %, kunnanjohtajista toimii työroolissaan sosiaalisessa mediassa, useimmiten Twitterissä tai Facebookissa. Määrä on ollut tasaisessa kasvussa, viime vuonna lukema oli 40 % ja esimerkiksi vuonna 2011 somettavien kuntajohtajien osuus oli 11 %.

– Sosiaalinen media on yhä useammalle kunnanjohtajalle normaali osa työtä, toteaa Kuntaliiton verkkoviestintäpäällikkö Tony Hagerlund.

Instagramin käyttö kasvussa

Facebook on edelleen yleisin sosiaalisen median kanava, mutta Instagram nousi YouTuben ohi toiseksi käytetyimmäksi kuntien käytössä olevaksi sosiaalisen median kanavaksi. Molempia käyttää enemmän kuin kaksi kuntaa kolmesta. Useimmiten sosiaalisen median käytöllä tavoitellaan joko nykyisiä tai tulevia kuntalaisia.

– Kuvallinen viestintä on vahva kehityssuunta. Instagramissa kunnan imagoa luovat kunnan omat sekä kuntalaisten ja matkailijoiden jakamat kuvat, arvioi Kuntaliiton tiedottaja Riikka Komu.

Yleisimmin sosiaalista mediaa käytetään kuntien toimialoilla nuoriso-, kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntatoimissa. Sosiaalista mediaa käytetään vuosi vuodelta yhä useammin ja yhä useammalla kunnan toimialalla.

Vajaa neljännes kunnista on laatinut erillisen sosiaalisen median strategian tai suunnitelman. Puolet kunnista on sisällyttänyt sosiaalisen median muihin suunnitelmiin.

Mobiilikäyttö on pääosin huomioitu

Vajaa 70 % kuntien verkkopalveluista on responsiivisia eli eri päätelaitteiden vaatimukset on huomioitu verkkopalveluiden suunnittelussa. Erillisten mobiilisovellusten määrä on pysynyt ennallaan: kolmanneksella kyselyyn vastanneista kunnista on käytössään mobiili- tai tablettisovellus tai sovelluksia. Neljänneksellä sovellus on suunnitteilla.

Noin puolella kyselyyn vastanneista kunnista on käynnissä tai käynnistymässä intranetin tai julkisen verkkopalvelun uudistaminen.

Kuntaliiton verkkoviestinnän ja sosiaalisen median kyselyyn vastasi 170 kuntaa, eli vastausprosentti oli 55. Suurissa kaupungeissa kyselyyn vastattiin ahkerammin kuin pienissä kunnissa.

Lisätietoja:

Tony Hagerlund, verkkoviestintäpäällikkö, 050 526 2158
Riikka Komu, tiedottaja, 050 337 9286

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!

Viestijä, tule mukaan viestinnän juridiikka -webinaariin

Webinaarissa käsitellään viestinnän juridiikkaa. Voit toimittaa etukäteen kysymyksiä, joihin haluaisit vastauksia.

Ilmoittaudu mukaan!