Kuntaorganisaatioiden

Asiakaslähtöinen kunta -verkosto

  • Miten kuntien asiakaslähtöistä toimintakulttuuria ja asiakaspalvelua voidaan kehittää?
  • Millä uusilla keinoilla asiakasosallistuminen ja yhteistuotanto on mahdollista toteuttaa?
  • Miten palveluratkaisujen vaikuttavuutta voisi lisätä asiakaslähtöisyyden keinoin?
  • Miten palveluita digitalisoidaan asiakaslähtöisesti?

Verkoston tavoite ja jäsenet

Verkoston tavoitteena on vaihtaa ajatuksia, käytäntöjä ja ideoita

  • asiakaslähtöisistä palveluratkaisuista ja palvelujen digitalisoinnista,
  • kuntalaisten osallistumisesta palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä
  • asiakaslähtöistä toimintakulttuuria kunnissa edistävistä keinoista.

Verkosto on avoin kaikille kuntaorganisaatioille ja verkostoon voi liittyä täytämällä tämän lomakeen.

Verkoston toimintatapa

Verkosto pitää yhteyttä yhteisen työtilan kautta ja tapaa säännöllisesti kasvotusten. Tapaamiset toteutetaan pääosin kunnissa. Verkoston tapaamisia on 2-5 vuodessa. Tapaamisten ohjelma ja ilmoittautumisohjeet lähetetään Kuntaliitosta muutama viikko ennen kyseistä tapaamisajankohtaa verkostolle sähköpostilla.

Ajankohtaista:

Kunnat keskittäneet asiakaspalveluaan - mutta vain harvoin kokonaan

Kunnissa asiakaspalvelu on vain harvoin keskitetty yhteen paikkaan, käy ilmi Kuntaliiton toteuttamasta Kuntien asiakaspalvelu 2018 -kyselystä, johon vastasi 119 kuntaa. Kyselyllä kartoitettiin kuntien asiakaspalvelun nykytilaa ja tulevaisuutta, ja se toteutettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. 

Kuntaliiton tiedote (27.9.2018)

Kuntien asiakaspalvelu 2018 -kyselyn tulokset (raportti)

Tulevat tapaamiset

Seuraava tapaaminen järjestetään vuonna 2019.

tags