Kunnat ja tulorekisteri

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille (palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla). Tulorekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka nykyisin annetaan Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Tiedot annetaan tulorekisteriin yhdellä ilmoituksella eri viranomaisten tarpeita varten.

Ajankohtaista: Info kunnille tulorekisterin rajapintojen ja sähköisen asiointipalvelun sidosryhmätestauksesta 31.1.2019 klo 9:00 - 11:00 (online)

Tulorekisterihanke järjestää kunnille tilaisuuden tulorekisterin rajapintojen ja sähköisen asiointipalvelun sidosryhmätestauksesta. Kuntien on mahdollista aloittaa tulorekisterin palkkatietojen hyödyntämiseen liittyvä rajapintojen sidosryhmätestaus sekä sähköisen asiointipalvelun sidosryhmätestaus helmikuussa 2019.
Tilaisuudessa käydään läpi testauksen aloittamiseen liittyviä ennakoivia toimenpiteitä (mm. testaussopimus, varmenteet, testiaineisto) sekä kuntien tiedonsaantiprofiileita ja tietojen luovutukseen liittyviä asioita.
Tilaisuudessa on mahdollisuus kysyä testaukseen ja tulorekisteristä saatavien tietojen käyttöön liittyviä asioita.Tilaisuus on tarkoitettu kunnan asiakasmaksujen määräämisen tehtävissä työskenteleville (tietohallinto ja taloushallinto) sekä ensisijaisesti niille kunnille, jotka haluavat testata tulorekisteriä, mutta myös niille jotka haluavat tietää kunnille luovutettavista tiedoista. Ilmoittaudu mukaan viimeistään maanantaina 28.1.2019 (skype-osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille).

Lisätietoja: Heli Reuter-Laakso, Tulorekisteri -hanke, etunimi.sukunimi@vero.fi  

 

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot palkoista ja ansiotuloista. Vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkatiedon maksajia heti 1.1.2019 alkaen ja kaikkia etuuden maksajia 1.1.2020 alkaen.

Tietojen ilmoittaminen on mahdollista

  • Tulorekisterin rajapinnan kautta
  • Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa lataamalla tiedot tiedostona tai syöttämällä tiedot verkkolomakkeella.
  • paperilomakkeella (vain erityisestä syystä)

Lue lisää ilmoittamisen kanavista Tulorekisteri.fi-verkkosivuilta

 

Tulorekisterin tietoja voivat käyttää ne, joilla on siihen lain perusteella oikeus. Tietoja saa käyttää vain siinä laajuudessa, kuin laki määrittelee.

 

Kunnilla ja kuntayhtymillä on oikeus käyttää rekisteriä maksuja määrätessä 1.1.2020 alkaen

Kunnilla ja kuntayhtymillä on 1.1.2020 alkaen tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) perusteella oikeus käyttää tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) tarkoitetun tai varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa (1503/2016) tarkoitetun asiakasmaksun määräämistä varten.

 

Lisätietoja ja ohjeita 

Kuntaliiton taloustorstai 25.10.2018: Tulorekisteri kunnille (videotallenne ja esitysmateriaali)

Kuntaliiton ajankohtaista uutinen 1.2.2018: Tulorekisteri kokoaa tulotiedot yhteen paikkaan

Tulorekisteri.fi 
Tulorekisteri.fi (ilmoittamisen kanavat)
Tulorekisterin ohjelmistorajapintojen kuvaukset ja määritykset (skeemat)

tags