Tietoyhteiskunta

Kunta-KaPA - Kansallisen palveluarkkitehtuurin edistäminen kuntasektorilla 2015 - 2017

Kuntaliitossa toteutettiin Kunta-KaPA -hanke 1.4.2015 - 31.12.2017. Kunta-KaPA -hankkeessa on autettu kuntia sekä kuntayhtymiä sijoittamaan kansallisen palveluarkkitehtuurin tuomat palvelut osaksi toimintaympäristöään sekä välittämään kuntasektorin tarpeet kansalliseen ratkaisuun.

Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman tavoitteena on luoda Suomeen yhteentoimiva digitaalisten palvelujen infrastruktuuri. Palveluarkkitehtuurin avulla helpotetaan tiedon siirtoa organisaatioiden, kansalaisten, palvelujen ja tietojärjestelmien välillä.

Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelmassa (KaPA) on kehitetty kuusi uutta Suomi.fi-palvelua:

 • Suomi.fi-palveluväylä

 • Suomi.fi-verkkopalvelu (kansalaiselle, yritykselle ja viranomaiselle)

 • Suomi.fi-palvelutietovaranto eli PTV (julkisen hallinnon palveluiden kuvaamiseen)

 • Suomi.fi-tunnistaminen (uusi kansallinen sähköinen tunnistusratkaisu)

 • Suomi.fi-valtuudet (organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden roolien ja valtuutusten hallintaan)

 • Suomi.fi-viestit

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 571/2016 on julkaistu säädöskokoelmassa. Laki astui voimaan 15.7.2016.
Ohjelman ohjauksesta on vastannut valtiovarainministeriö ja Suomi.fi-hankkeiden käytännön toteutuksesta Väestörekisterikeskus.

Lue lisää kansallisesta palveluarkkitehtuurista valtiovarainministeriön sivulta www.vm.fi/palveluarkkitehtuuri
Lue lisää Suomi.fi-palveluista Väestörekisterikeskuksen sivulta www.esuomi.fi

 

Kuntien käyttötapaukset Suomi.fi-palveluiden hyödyntämisessä

Kunta-KaPA-toimisto on kerännyt hankkeen aikana kunnilta ja kuntayhtymiltä kehittämiskohteita, joissa voidaan hyödyntää kansallista palveluarkkitehtuuria ja Suomi.fi-palveluita. Kunta-KaPA:n tehtävänä on ollut erityisesti tunnistaa ja kuvata ne kohteet, joilla palveluarkkitehtuurin avulla pystytään tuottamaan kunnille ja sitä kautta kansalaisille eniten hyötyjä. Toteutettavuudessa on otettu huomioon käyttötapauksen monistettavuus ja saavutettava väestöpeitto. Tästä on edetty eri osapuolten yhteistyönä toteutukseen ja käyttöönottoon.

Kunta-KaPA-toimisto työskenteli tiiviissä yhteistyössä valtiovarainministeriön ja Väestörekisterikeskuksen kanssa.

Kunta-KaPA-toimiston keskeisimmät tehtävät

 • Kuntaorganisaatioiden palveluväylään ja sen palveluihin liittymisen tukeminen

 • Kuntaorganisaatioiden tukeminen kansallisen palveluarkkitehtuurin palveluiden käyttöönotossa

 • Palveluiden käyttöönottoa tukevien rajapintojen toteutuksen varmistaminen

 • Kuntasektorin toimijoiden välisen yhteistyön ja hyvien käytäntöjen levittämisen edistäminen

 • Tietoisuuden levittäminen Kansallisesta palveluarkkitehtuurista kuntasektorille

”Suomessa on 311 kuntaa, jotka ovat digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä hyvin eri vaiheessa. Kansallisia ratkaisuja odotellessa on rakennettu paikallisia toimintamalleja. Useamman kunnan kanssa asioivien kansalaisten tai yritysten voi olla vaikea hahmottaa toisistaan poikkeavia asiointitapoja”, sanoo tietoyhteiskuntaneuvos Maria Nikkilä valtiovarainministeriöstä.

​​​​

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Siniset kikkareet

Tutustu Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteisiin

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.