Tietotilinpäätös -mallia ja lasten oikeuksien huomiointia

Tietosuojaa ja tietoturvaa kehittämässä

Koulu ja lapsi

Tietosuojalaki astui voimaan

Kansallinen tietosuojalaki astui voimaan 1.1.2019 ja samalla kumottiin henkilötietolaki. Tietosuojalaki täydentää ja täsmentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Odotetuimmat kansallisen liikkumavaran käyttöön liittyvät asiat, kuten lapsen ikäraja, julkisen hallinnon seuraamusmaksu ja valvontaviranomaiset rooli tulivat hyväksytyksi. Lapsen ikärajaksi tietoyhteiskunnan palveluissa tuli 13 vuotta ja julkista hallintoa ei koske hallinnolliset seuraamusmaksut.  Valvontaviranomaisena jatkaa tietosuojavaltuutetun toimisto. Laissa tuli täsmennyksiä mm. käsittelyn oikeusperusteisiin ja tietojenkäsittelyn erityistilanteisiin kuten journalistisiin tarkoituksiin, tiedonvälitykseen ja arkistointiin. Kuntaliiton sivuilta voi lukea tietosuojalaista lisää. https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/julkisuus-ja-tietosuoja/tietosuoja-asetus/tietosuojalaki

Tietotilinpäätösmalli tulossa kevään aikana

Tietotilinpäätöksen käyttäminen tulee tulevina vuosina kasvamaan. Kuntaliittoon on tullut pyyntöjä kehittää yhteistä mallipohjaa. Tämä työ on nyt käynnistynyt yhdessä muutamien kuntien kanssa ja tavoitteena olisi saada malli mittareineen valmiiksi tämän kevään aikana. Tietotilinpäätös osaltaan tukee tietosuojatyön tekemistä sekä lisää tekemisen vaikuttavuutta. Onhan siinä mahdollisuus kuvata johdolle, kansalaisille ja muille sidosryhmille tietosuoja ja -tietoturvatilanne ja mitä asioita tulisi kehittää.

Vielä sananen tietosuojan yhteishankkeesta

Onnistunut Juhta/VAHTI tietosuoja yhteishankkeemme sai päätöksen viime joulukuussa. Tämän jälkeenkin on tapahtunut asioita. Toteutimme marraskuun lopussa extra työpajan nuorten kanssa Hiidenkiven koululla. Hieno esite kuvineen on valmistunut ja löytyy Unicefin sivuilta. https://indd.adobe.com/view/f56c07d8-27c2-4d61-9e62-f12346aa2e28 

Hyvää tietosuoja-asiaa ja lapset asiaa löytyy myös Unicefin sivuilta, mukana on mm. uusi julkaisu Lapsi verkossa - näkökulmia lasten oikeuksiin ja tietosuojaan digitaalisessa ympäristössä. Lasten yksityisyyden suojasta tulisi erityisesti pitää huolta. Sivuilta löytyy myös opas vanhemmille.  https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/tietosuoja-ja-lapsi/ 

Kolmantena vinkkinä linkki Opetushallituksen uuteen oppaaseen Tietosuoja-asetus ja lasten oikeudet erityisesti perusopetuksen ammattilaisten näkökulmasta. https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/tietosuoja_asetus_ja_lapsen_oikeudet_.pdf

Ei tietosuojaa ilman tietoturva - JUDO astuu tatamille

Lopuksi sananen tietoturvasta. Tietoturva ja tietosuoja kulkevat käsikädessä. Ilman hyvää tietoturvaa ja niihin liittyviä toimenpiteitä ja menetelmiä ei voida myöskään saavuttaa hyvää tietosuojaa. Juhta/VAHTI tietosuojan yhteishanke päättyi, mutta näiden asioiden yhteiskehittäminen jatkuu muodossa tai toisessa.

Väestörekisterikeskus on käynnistänyt JUDO-hankkeen digitaalisen turvallisuuden kehittämiseksi koko julkisessa hallinnossa. Digitaalinen turvallisuus käsittää viisi osa-aluetta; riskienhallinnan, toiminnan jatkuvuuden ja varautumisen, tietoturvallisuuden, kyberturvallisuuden sekä tietosuojan. Nämä ovat kaikki niitä osa-alueita, joiden avulla julkisen hallinnon organisaatiot pystyvät kehittämään turvallisuuttaan ja ylläpitämään organisaation luottamusta digitaalisessa toimintaympäristössä palveluita tuotettaessa.

JUDO-kehittämisohjelman tavoitteena on varmistaa, että julkishallinnon digitaaliset palvelut toimivat ja että niihin luotetaan. Tätä tavoitetta edistetään kehittämällä digiturvan johtamista, henkilöstön digiturvaosaamista sekä tarjoamalla tukea turvallisempien palveluiden kehittämiseksi. Näitä osa-alueita kehitetään JUDO-hankkeen viidessä projektissa, joissa muun muassa tuotetaan julkisen hallinnon käyttöön digiturvan koulutusratkaisu, joka sisältää myös digiturvapelin. Hankkeessa käytetään erilaisia, osin uusia toteutustapoja sekä siinä on hyödynnetty aikaisempien vastaavanlaisten yhteishankkeiden opit. JUDO-hankkeen tilaisuudet ovat vuorovaikutteisia ja virtuaalisia, mikä mahdollistaa osallistumisen myös muihin kuin oman alueen tilaisuuksiin. 

Lisätietoa JUDO-hankkeesta sekä ohjelma ja ilmoittautuminen 14.3.2019 järjestettävään ensimmäiseen JUDO-seminaariin löytyy:

https://vrk.fi/judo

Ollaan yhteyksissä ja nähdään koulutuksissa. Tulossa on mm. Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät. Tällä kertaa Tampereella. Itse puhun siellä vaikutusten arvioinnista. https://tapahtumat.fcg.fi/atkpaivat/ohjelma

Kesäkuun alussa Kansallisarkisto järjestää arkistopäivät Mikkelissä. Oma puheenvuoroni päivillä käsittelee eduskunnan käsittelyssä olevassa tiedonhallintalaissa mainittua tiedonhallintamallia. Paljon muutakin mielenkiintoista on luvassa. Ilmoittaudu mukaan.

http://www.cvent.com/events/suomen-9-arkistop-iv-t-mikkeliss-5-7-6-2019/custom-17-76e0a3ed9d7248a29ed0256032d96870.aspx?i=6b1d0a86-148f-4fbf-9fc1-1da2e24bc568&r=1

tags