Toimijaverkosto

Toimijaverkosto muodostuu viranomaisista ja yrityksistä sekä yhdistyksistä. Määrällisesti suurimman ryhmän muodostavat liikennevalojen toiminnasta vastaavat tienpitäjät, eli kunnat ja valtio. Hälytysajoja suorittavat viranomaiset ovat käyttäjien edustajia ja etuuksista eniten hyötyviä tahoja. Edellä mainittuja ovat pelastuslaitokset, sairaanhoitopiirit, poliisi, rajavartiolaitos, tulli ja puolustusvoimat sekä näille hälytysajoja sisältäviä palveluita tuottavat yritykset.

Yritysten roolina on tuottaa palveluita liittyen ajoneuvolaitteisiin ja –ohjelmistoihin, tietoliikenteeseen, palvelininfraan ja –ohjelmistoon, liikennevalo-ohjelmistoihin, -suunnitteluun ja –ohjelmointiin sekä testaukseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon.

 Kansallisen järjestelmän koordinaattorina toimii suomen Kuntaliitto.

Alla olevassa taulukossa on esitetty roolit ja työnjako projektin (2018-2019) aikana kansallisen keskusjärjestelmän osalta.