ARTTU2-tutkimusohjelma

Toimintaympäristöanalyysit

ARTTU2-tutkimusohjelman osana toteutettujen toimintaympäristöanalyysien 4 teemaa
Toimintaympäristöanalyysien neljä teemaa: demokratia, talous, työpaikat ja väestö.

 

Julkaisut:

ARTTU2-kuntien sote-polkuja. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 3/2017
Tässä raportissa tarkastellaan sekä yleisellä tasolla että erityisesti ARTTU2-tutkimuskunnissa vuosina 2007 - 2016 tapahtuneita muutoksia sosiaali- ja terveyspalveluiden organisointimalleissa.

 

Väestörakenne ja -kehitys ARTTU2-tutkimuskunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 2/2017
Raportissa tarkastellaan väestörakennetta ja väestönkehitystä 40 ARTTU2-tutkimuskunnassa.

 

Kuntavaalit, luottamushenkilöt ja toimielimet ARTTU2-kunnissa vuosina 2005-2013. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja 5/2015
Raportissa tarkastellaan vaaliosallistumista, luottamushenkilöitä ja toimielimiä ARTTU2-kunnissa.
Raportin alussa luodaan katsaus kuntalaisten kuntavaaliosallistumisesta ehdokasasettelun ja varsinaisen äänestysaktiivisuuden näkökulmasta. Raportin toinen osio keskittyy kunnallisiin luottamushenkilöihin valtuustoissa, hallituksissa ja lautakunnissa.

 

Työpaikat ja työssäkäynti ARTTU2-kunnissa vuosina 2005–2013. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 4/2015

Tässä raportissa tarkastellaan ARTTU2-kuntien työpaikkarakennetta ja määrällistä kehitystä toimialoittain, yrityskantaa ja sen muutoksia, työpaikkaomavaraisuutta, ARTTU2-kunnissa asuvien työssäkäyntiä ja lähialueen kunnista ARTTU2-kuntiin suuntautuvaa työmatkaliikennettä.
Raportin liiteosiossa on kunnittaisia tietoja työpaikoista ja työssäkäynnistä.

 

Talouden kriisikuntakriteerien tarkastelu ARTTU-kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja 2/2015

Tässä raportissa paneudutaan ARTTU2-tutkimusohjelman 40 kunnan talouteen vuosina 2006-2014.

 

ARTTU2-tutkimusohjelman sivut

centred-liftup