Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA)

Tukea palveluarkkitehtuurin käyttöönottoa nopeuttaviin toimenpiteisiin

Suomi.fi-viestit -palvelun käyttöönottoihin haettavissa valtionavustusta - hakuaikaa jatkettu 31.1.2019 asti

Kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea valtionavustusta  Suomi.fi-viestit -palvelun suunnitteluun ja käyttöönottoon valtiovarainministeriöstä. Hakuaika 10.8.2017 -  31.1.2019.
Tutustu tarkemmin Suomi.fi-viestit käyttöönotontuen hakuohjeisiin ja lomakkeisiin.  

 

Suomi.fi-palveluiden käyttöönotontuki 2015 - 2017

Kuntatoimijoiden (kuntien ja kuntayhtymien) oli mahdollista hakea valtionavustusta Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) käyttöönottoa nopeuttaviin toimenpiteisiin valtiovarainministeriöstä vuosina 2015-2017.
Rahoitusta pystyi hakemaan kansallisen palveluarkkitehtuurin komponenttien (Suomi.fi -palvelut) toteutushankkeisiin. Huom. Rahoitusta ei voinut hakea Kartat-, Maksut- tai Viestit-palveluun. Kunta-KaPA tuki kuntaorganisaatioita toteutushankkeiden hankesuunnitelmien valmistelussa. Toteutushankkeet käsiteltiin VM:n KaPA-ohjelmaryhmässä. Suunnitteluhankkeille myönnettiin rahoitusta vuosina 2015 - 2016.

Lisäksi kunnat ja kuntayhtymät pystyivät hakemaan tukea VM:stä vuosina 2016-2017 Palvelutietovarannon käyttöönottoon ja Vetuma-tunnistuksesta Suomi.fi-tunnistamiseen siirtymiseen. Tukea hankkeisiin sai suhteessa hankkeen kokoon, vaikuttavuuteen ja hyödynnettävyyteen siten, että hakijalle korvattiin kohtuulliset kustannukset. Tukisumma on ollut korkeintaan 75 % kohtuullisista kokonaiskustannuksista. Rahoitus perustui yhtenäiseen arviointimalliin. Hankkeet oli toteutettava 1.9.2017 mennessä.
Tutustu tarkemmin VM:n KaPA-tukirahoitukseen.

 

Lisätietoja: Susanna  Hyvärinen, Kuntaliitto (etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi)

Kuva. Työvälineitä

Tutustu myös

lateral-image-left
tags