Tulevaisuuden kunnan roolit ja toiminta

Tulevaisuuden kunnan perustehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä  ja alueen elinvoimaa. 

Kunnat vastaavat tulevaisuudessa työllisyyden hoidosta ja edistämisestä sekä osaamisen ja sivistyksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta, paikallisesta elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä, rakentamisesta ja kaupunkisuunnittelusta. Tulevaisuudessa maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

Tulevaisuuden kunnalle on seitsemän erilaista roolia: 
 1. sivistysrooli,

2. elinympäristörooli,

3. elinkeino ja työllisyysrooli,

4. hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyysrooli,

5. kehittäjäkumppanirooli ja

6. itsehallintorooli.

Tällä sivulla kirkastetaan ja luodaan edellytyksiä kehittää näitä rooleja.