EU:n erillisohjelmat

Työllisyys- ja sosiaaliasiat

EU:n työllisyys- ja sosiaalialan rahoitusohjelma EaSI (Employment and Social Innovation programme) tukee työllisyyttä, sosiaalipolitiikkaa sekä työvoiman liikkuvuutta Euroopan unionin alueella. Ohjelman budjetti vuosille 2014–2020 on noin 920 miljoonaa euroa. 

Ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian työllisyydelle ja sosiaalisille asioille asetettuja tavoitteita. EaSI:n painopisteinä ovat erityisesti sosiaalinen innovointi ja nuoret.

Ohjelman alle on koottu aiempina vuosina toteutetut rahoitusvälineet PROGRESS, EURES ja Progress-mikrorahoitusjärjestely. Nämä muodostavat vuodesta 2014 lähtien EASi-ohjelman kolme toimintalinjaa:
 

  1. PROGRESS: työllisyys- ja sosiaalipolitiikan nykyaikaistaminen (61 % ohjelman kokonaisbudjetista)
  2. EURES: ammatillisen liikkuvuuden edistäminen (18 % budjetista) ja
  3. Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys (21 % budjetista)

EaSI-ohjelmaa hallinnoidaan komissiosta. Suomessa ohjelmasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat hakea rahoitusta ohjelman eri osioista. Ohjelman vuosittain julkaistavassa työohjelmassa määritellään ohjelman painopisteet ja tuettavat toimet.

Lisää aiheesta: 

Euroopan komissio: EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)
Komission esittelyjulkaisu EASi -ohjelmasta 

 

 

Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat