UBC

Itämeren kaupunkien liitossa (Union of the Baltic Cities, UBC) Euroopan pohjoiset kaupungit tekevät yhteistyötä Itämeren alueen kehittämiseksi. Verkostossa on mukana yli sata kaupunkia Itämeren alueelta.

Verkosto auttaa kaupunkeja tekemään käytännön yhteistyötä ja jakamaan tietoa keskenään. Lisäksi se järjestää yhteisiä kehittämishankkeita.

Työskentely verkostossa tapahtuu eri aihealueisiin keskittyvissä komissioissa, joita on seitsemän kappaletta. Kestävien kaupunkien komissio (Sustainable Cities Comission) vastaa verkostossa muun muassa kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen kysymyksistä. Kestävien kaupunkien komissio koordinoi myös verkoston kestävän kehityksen ohjelmaa, joka kattaa vuodet 2016–2021. Komission sihteeristö toimii Turussa.

Lue lisää: