UNA -lomakesovellus

näppäimistö

UNA-lomakesovellus

UNA-hankkeessa on vuoden 2017 alusta lähtien toteutettu yhteistä UNA-lomakesovellusta sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden käyttöön. Lomakesovellus on keskitetty palvelu lausuntojen ja todistusten tuottamiseen ja tallentamiseen Kansalliseen potilastiedon arkistoon. Lomakesovellus voidaan liittää kaikkiin potilastietojärjestelmiin. 

Lomakesovelluksen toteutus on edennyt Kanta-yhteistestausvaiheeseen, jonka arvioidaan päättyvän alkukesän aikana. Yhteistestaus on osa tietojärjestelmien Kanta-sertifiointia. Yhteistestauksen läpäiseminen on edellytys järjestelmien tuotantokäytön aloittamiselle. Yhteistestaukseen osallistuu Kelan Kanta-palvelujen ja lomakesovellustoimittaja Solidabiksen lisäksi potilasjärjestelmätoimittaja Tieto sekä asiakasyhteistestausorganisaatio Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Samaan aikaan testataan toimivaksi eri potilasjärjestelmien liitynnät Lomakesovellukseen ja valmistellaan terveydenhuollon organisaatioiden käyttöönottoja. Ennen käyttöönottoa suoritetaan tuotannon hyväksymistestaus ensimmäisen käyttöönottavan organisaation kanssa.

Lomakesovelluksen hankinta toteutettiin UNA-hankkeen isäntäorganisaation Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja KL-Kuntahankinnat Oy:n välisellä yhteistyösopimuksella 2017.  Hankinnassa oli mukana 15 sairaanhoitopiiriä. Käyttöönotot käynnistyvät syksyllä 2018. Sairaanhoitopiirit organisoivat alueidensa toimijoiden kanssa sopimallaan tavalla käyttöönottojen toteutuksen ja sopivat käyttöönottojen kustannuksista sekä mahdollisesta hankinnan kustannusten jaosta ja niiden periaatteista alueellaan. Sairaanhoitopiireissä on nimetyt alueelliset yhteyshenkilöt, jotka vastaavat oman alueensa Lomakesovellus-käyttöönottoa koskeviin kysymyksiin.

Lomakeprojekti on UNA-hankkeen osaprojekti ja sen projektipäällikkönä toimii Eeva Keso (2M-IT Oy).

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Eeva Keso, 040 773 56 06, eeva.keso@2m-it.fi