Uskalla kokeilla -ohjelma

Uskalla kokeilla -ohjelman osaprojektit

Uskalla kokeilla -ohjelman periaatteena on, että osaprojekteja käynnistetään vain asioista, joista ei vielä tiedetä ja jotka tuottavat aidosti uutta tietoa kokeilukulttuurin vahvistamisesta ja kokeilujen onnistumisesta.

Ohjelmassa uudelleen hahmoteltaviksi asioiksi ovat tähän mennessä valikoituneet kokeilujen ja kokeilukulttuurin arviointi, innovatiivisten hankinnat sekä kokeiluympäristöjen johtaminen kuntaa laajemman ekosysteemin näkökulmasta.

Kokonaisuudet edistävät uusien toimintamallien syntymistä, joita voidaan levittää verkostoissa ja tehdä näkyväksi kampanjan avulla. Kokeilujen tuottamaa tietoa ja tutkimukseen perustuvaa näyttöä voidaan käyttää myös edunvalvonnassa.

Uskalla kokeilla -ohjelman osaprojektit:​

Kokeilujen arviointi (käynnissä)

Kokeilutoiminnan arviointi -projektissa kehitetään kokeilevan kehittämistoiminnan arviointia ja luodaan kokeilutoiminnan arviointimalli erityisesti käytännön toimijoijden tueksi. Keskeisenä lähtökohtana on, että kehitettävä arviointimalli paitsi edistää tuloksellista ja vaikuttavaa kokeilutoimintaa niin myös rakentaa kuntayhteisöissä omalta osaltaan kokeilukulttuuria. Projektin toteuttaa professori Jari Stenvall.

Uskalla hankkia - Innovatiiviset hankinnat (suunnitteilla)

Uskalla hankkia -verkostoprojektin tavoitteena on kehittää uudenlaisia hankintatapoja, joiden oletetaan lisäävän innovatiivisten palveluntuottajien mahdollisuuksia menestyä palveluntarjoajina ja parantavan kuntalaisten saamaa palvelua. Projektin tavoitteena on aktivoida eri toimijoita siten, että lopputuloksena hankintoja johdetaan ja ohjataan järkevästi kokonaisuutena. Tavoitteena on, että eri toimijoiden kokonaisetu voidaan maksimoida, ja kuntien sekä alueiden elinvoimaisuutta lisätä hankintalainsäädännön tarjoamissa puitteissa.  Projektin toteutusvastuu on FCG:llä.

Kokeiluympäristöjen johtaminen (suunnitteilla)

​Projektin tavoitteena on tutkia kokeiluympäristöjen johtamista, kokeilukulttuurin pullonkauloja ja ratkaisuja sekä tarjota tutkimukseen perustuvia siilot ylittäviä työvälineitä kuntien yhteistyöympäristöille. Projektin keskeisiä kysymyksiä ovat: Millainen kunnan ja muiden julkisten toimijoiden roolin tulisi olla, että se mahdollisimman hyvin tukisi innovaatioiden kehittymistä ja leviämistä ekosysteemissä? Mikä nykyisessä toimintatavassa on hyvää ja missä olisi korjattavaa ja miksi? Projektin tuloksena syntyy holistinen viitekehys kokeilukulttuurille ja toimintamalleja kokeilujen onnistuneelle toteuttamiselle ekosysteeminäkökulmasta. Projektin toteuttamista suunnitellaan parhaillaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Vastuuprofessorina hankeessa on Vesa Harmaakorpi.

 

Käy keskustelua somessa tunnisteilla #kokeilevakunta ja #meuskaltajat​​​​