Uusittu opas viestinnän hankintaan

Kunta-alan viestintä- ja markkinointiosaaminen on vahvistunut viime vuosina, mutta kaikkea voi eikä kannata tehdä itse. Tarvitaan hankintaosaamista. Tässä auttaa sähköinen Kunta viestintäostoksilla -opas ja ammattilaisten keskusteluvideo.

Kunnan ja alueen elinvoiman kehittäminen edellyttää strategista ajattelua myös markkinointiin, tehokkaita keinoja viestintään oikein valituille kohderyhmille ja hyvää yhdessä tekemistä johdon, henkilöstön, luottamushenkilöiden, sidosryhmien sekä viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten kesken.

Kuntaliitto julkaisi vuonna 2009 oppaan kunta-alan viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan. Opas on nyt päivitetty uuden hankintalain perusteella ja viestintäkentän kehityksen mukaisesti. Oppaassa käydään läpi viestinnän ja markkinoinnin erityispiirteitä ja hankittavien palvelujen ja tuotteiden kirjoa, kilpailutuksen käytännön toteutusta ja yhteistyötä viestintä- ja mainostoimistojen kanssa.

Oppaaseen liittyy kuuden palveluntuottajan keskusteluvideo, jossa tarjouskilpailuja ja yhteistyötä käydään läpi toimistojen näkökulmasta. Hyviä käytännön vinkkejä löytyy seitsemään osaan jaetusta keskustelusta, joka on tiivistetty myös sanalliseen oppaaseen.

Oppaassa on myös käytännön esimerkkejä viiden kaupungin viestintä- ja markkinointipalvelujen hankinnasta; vinkkejä antavat Porvoo, Vantaa, Mikkeli, Oulu ja Raahe.

Sähköisen oppaan linkit vievät lisätietojen äärelle, ja sähköisessä muodossa opasta voidaan pitää entistä paremmin ajan tasalla.

Kunta viestintäostoksilla - Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan (pdf)
Markkinointiviestintätoimisto tarjoajana - keskusteluvideot
Lisää kuntien viestinnästä
Lisää kuntien markkinoinnista

 

tags