Kadut ja yleiset alueet

Asfaltointi- ja tiemerkintätöiden urakka-asiakirjat 2016

Julkaisun ”Asfaltointi-ja tiemerkintätöiden urakka-asiakirjat 2016” on laatinut Päällystealan neuvottelukunta PANK ry:n asiakirjatoimikunta. Nämä urakka-asiakirjat korvaavat aiemman julkaisun ”Asfalttiurakan asiakirjat 2011” (ISBN 951-755-978-X) sekä INFRA ry:n nettijulkaisun ”Tiemerkinnät 2013”.

Julkaisun sisältöä on muutettu siten, että se sisältää erilliset asfaltointi- ja tiemerkintäurakan malliasiakirjat sekä pieniin urakkakokonaisuuksiin sopiva yhdistetty asfaltointi- ja tiemerkintäurakan malli. Julkaisussa on ainoastaan ns. perinteisen ”hinnaltaan halvin” yksikköhintaurakan asiakirjamallit.

Asiakirjat on tarkoitettu kuntien lisäksi yksityisten rakennuttajien ja asfaltti- ja
tiemerkintäurakoitsijoiden käyttöön. Asiakirjoissa on huomioitu Asfalttinormit
2011 ja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 sekä rakennustyön turvallisuudesta annettu valtioneuvoston asetus (VNa) 205/2009. Asiakirjat ovat yhteensopivat muiden alalla yleisesti käytössä olevien asiakirjamallien kanssa.

Työselostuksen rakenne ja lukujen numerointi noudattaa Rakennustieto Oy:n julkaisun InfraRYL 2010 luvun 21400 Päällysteet ja pintarakenteet ja tarvittaessa muiden lukujen rakennetta.

 

Julkaisu:

Asfaltointi- ja tiemerkintätöiden urakka-asiakirjat 2016

Asfaltointi- ja tiemerkintätöiden urakka-asiakirjat 2016

Asiakirjat on tarkoitettu kuntien lisäksi yksityisten rakenn

lateral-image-right
tags
Hanna Kemppainen

Hanna Kemppainen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2377, +358 50 336 5084
Vastuualueet
  • katujen ylläpito
  • infran rakennuttaminen
  • Kehto-foorumin koordinointi