Energiantuotanto

Pienet lämpölaitokset

Kuntaliitto kerää kaupallisesti toimivilta lämpölaitoksilta ja lämmön jakeluyhtiöiltä myyntiin ja käytettyihin polttoaineisiin liittyviä tietoja. Kysely on tarkoitettu erityisesti niille kuntien kokonaan tai osittain omistamille kaukolämpölaitoksille, jotka eivät vastaa Energiateollisuus ry:n tilastokyselyyn.  Kyselyn tulokset ovat saatavilla vain näiltä sivuiltamme.

tags