Verkko-oppaat

Verkko-oppaisiin liittyvää lainsäädäntöä

Tälle sivulle on kerätty verkko-oppaisiin liittyviä keskeisiä kohtia ko. lainsäädännostä. Oppaiden työryhmät pyrkivät ylläpitämään sivustoa ajan tasalla. Sivujen käyttö on maksutonta. Vastuu sivujen tietojen käytöstä on kuitenkin käyttäjällä.

 

Asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä (0960/1996) (KirjRekA)

Asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (0774/1993) kumottu, 1282/2005, kumottu

Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) (AsuntoOyL)

Etuostolaki (0608/1977) (EoL)

Hallintolaki (0434/2003) (HallintoL)

Hautaustoimilaki (0457/2003) (HautaustoimiL)

Kaavoitusmittausasetus (1284/1999) (KaavmA), kumottu 328/2014

Kielilaki (0423/0) (KieliL)

Kiinteistönmuodostamisasetus (1189/1996) (KmA)

Kiinteistönmuodostamislaki (0554/1995) (KmL)

Kiinteistörekisteriasetus (0970/1996) (KrA)

Kiinteistörekisterilaki (0392/1985) (KrL)

Kiinteistöverolaki (0654/1992) (KivL)

Laki eräiden rasitteiden lakkaamisesta (0449/2000) (RasLakL)

Laki kaupanvahvistajista (0573/2009) (KaVaL)

Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta (0453/2002) (KtjL)

Laki kiinteistötoimitusmaksusta (0558/1995) (KtmL)

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (0603/1977) (LunL)

Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (0584/2009) (KirsiL)

Laki kunnan kiinteistöinsinööristä (0557/1995)

Laki maakaaren voimaanpanosta (0541/1995) (MKvpL)

Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta (0625/2006)

Laki paikkatietoinfrastruktuurista (0421/2009) (PaikkatieoinfraL)

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (0013/2003) (SähkAsL)

Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta (0150/1930) (MäL)

Laki tilojen yhteisten teiden ja valtaojien sekä niihin verrattavienalueiden lakkaamisesta (983/1976), (LakkL) 

Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta (1535/1992)

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (0661/2009) (VäestötL)

Laki yksityisistä teistä (0358/1962) (YksTL)

Luonnonsuojelulaki (1096/1996) (LsL)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista (1079/2014)  (KtjMaksuA)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta(1140/2014) muutos 366/2015 (3§) (KtjTulJakA

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista (1158/2014)(KirjMaksuA), 
Maa-ainesasetus (926/2005)muutos 382/2008 (2a§), muutos 1820/2009 (5 ja 9 §) (MAA)

Maa-aineslaki (0555/1981) (MAL)

Maakaari (0540/1995) (MK)

Maankäyttö- ja rakennusasetus (0895/1999) (MRA)

Maankäyttö- ja rakennuslaki (0132/1999) (MRL)

Maantielaki (0503/2005) (MaantieL)

Maastoliikennelaki (1710/1995) (MlL)

Muinaismuistolaki (0295/1963) (MumL)

Oikeudenkäymiskaari (0004/1734) (OK)

Osakeyhtiölaki (0624/2006) (OyL)

Pelastuslaki (379/2011)

Perintökaari (0040/1965) (PK)

Postilaki (415/2011) (PostitL)

Ratalaki (0110/2007) (RataL)

Tuloverolaki (1535/1992)

Uhkasakkolaki (1113/1990) (UhkasL)

Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistajista (0734/2009) (KaVaA), muutos 1310/2013 (kumottu 6 §, muutt. 1, 2.2, 3.2, 5.3, 7 §§)  (KaVaA), ilmoitettu

Valtioneuvoston asetus kiinteistötoimitusmaksusta (1560/2001), muutos 62/2009 (7.1 §) ja 960/2009 (kumottu 7§) (KtmA), muutos 113/2014 (muut. 2.2, 4, 5.1, 8.1 ja 10.4 §§)

Valtioneuvoston asetus maanteistä (0924/2005)muutos 1246/2009 (2 ja 5 §) (MaantieA)

Valtioneuvoston asetus paikkatietoinfrastruktuurista (0725/2009)muutos 1282/2009 (1 §), muutos 922/2014 (1 ja 5 §) (PaikkatietoinfraA)

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä (0128/2010) (VäestötA)

Vesilaki (0264/1961) (VL)

Yhteisaluelaki (0758/1989) (YaL)

Yhteismetsälaki (0109/2003) (YhteismL)

Yksityistieasetus (1267/2000) (YksTA)

tags
Matti Holopainen

Etunimi
Matti
Sukunimi
Holopainen
kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2269
Kännykkä
+358 50 563 4622
Vastuualueet
  • maapolitiikka
  • kiinteistönmuodostus
  • kiinteistöverotus
  • paikkatiedot (GIS)
  • rekisterihallinto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö