Rakennusvalvonta

Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset huolehtivat rakentamista koskevien lupien käsitteylystä ja rakennustyön aikaisesta valvonnasta. Lisäksi he huolehtivat rakennetun ympäristön valvonnasta.  Huolehdimme kuntien edunvalvonnasta rakennusvalvontaan liittyvissä kysymyksissä. Neuvomme ja ohjaamme kuntien rakennustarkastajia ja luottamushenkilöitä. 

Lisätietoa:

Hallintopakko-ohje maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin asioihin

MRL uudistuu - kunnat mukaan!

Opas rakennusjärjestyksen laatimiseen

Johtojen ja laitteiden sijoittaminen

Kuntaliitto ja Energiateollisuus

Suuntaviivoja rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon organisoinnille

Virva-hankkeen väliraportti. Hankkeen tarkoituksena on esittää ratkaisumalleja ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon nykyistä tehokkaammaksi organisoimiseksi.

lateral-image-right
tags