Rakennusvalvonta

Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset huolehtivat rakentamista koskevien lupien käsittelystä ja rakennustyön aikaisesta valvonnasta. Lisäksi ne huolehtivat rakennetun ympäristön valvonnasta. 

Huolehdimme kuntien edunvalvonnasta rakennusvalvontaan liittyvissä kysymyksissä. Neuvomme ja ohjaamme kuntien rakennustarkastajia ja luottamushenkilöitä. 

Lisätietoa:

Avaa kaikki

Menettelyjen yhtenäistäminen

Rakentamisessa, sen suunnittelussa ja valvonnassa rakennusvalvontaviranomaisten kanssa asioi valtakunnallisia ja seudullisia toimijoita. Kuntien nykyiset erilaiset käytännöt lisäävät rakentajien työtä ja kustannuksia.

Yhtenäiseen toimintaan pyritään eri tasoilla ja yhteisellä toimintapolitiikalla koko maassa.  Viranomaistoiminnan asema kunnissa järjestetään niin, että se tukee viranomaistoiminnan riippumattomuutta. 
 
Kuntaliiton rakennusjärjestyssuosituksen avulla kunnat voivat kehittää rakennusjärjestyksen sisältöä yhdenmukaiseen suuntaan ja rakennusvalvontamaksuja koskevan suosituksen avulla kunnat voivat yhdenmukaistaa taksojen rakenteita ja perusteita. 

Rakennusvalvonnan kuntayhteistyö

Kuntien sopimukseen perustuva yhteistyö viranomaistoiminnassa on yleistymässä. Viranomaistehtävien ostaminen on tapa järjestää hallintoa, josta päättää kunnanvaltuusto. Tehtävien ostaminen edellyttää käytännössä kirjallista sopimusta.

Kuntien lakisääteisten tehtävien hoitaminen voidaan ostaa vain toiselta kunnalta, ei kuntayhtymältä, jossa kunta ei ole jäsenenä eikä yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä.

Lue lisää:

Opas rakennusjärjestyksen laatimiseen

Rakentamislaki ja rakennusvalvonta

Rakentamislaki ja rakennusvalvonta

Rakentamisen lakipaketti tulee valtaosin voimaan 1.1.2025 vuosia kestäneen valmistelutyön tuloksena. Julkaisu selostaa ja avaa lakipakettia joiltakin osin. Julkaisu keskittyy erityisesti julkisen rakennusvalvonnan kannalta keskeisiin kysymyksiin.
Tutustu julkaisuun

Suuntaviivoja rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon organisoinnille

Virva-hankkeen väliraportti. Hankkeen tarkoituksena on esittää ratkaisumalleja ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon nykyistä tehokkaammaksi organisoimiseksi.

lateral-image-right

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!