Vuoden kiertotalouskunta -kilpailu

Vuoden kiertotalouskunta

Nyt haetaan Suomen kiertotalouden ykköstä. Onko kuntasi kiertotalouden edelläkävijä? Voivatko Suomen muut kunnat ottaa oppia juuri teistä?

Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Sitra haastavat kaikki Suomen kunnat kisaamaan vuoden kiertotalouskunnan tittelistä. Kilpailu järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja jatkossa vuosittain.

Hakuaika: 2.5.–14.6.2019

Voittajan julkistus: 11.9.2019 klo 13.00-13.45 Kuntamarkkinoilla
Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, Seminaaritila A 3.8

Kunnat ovat keskeisiä toimijoita siirryttäessä kohti resurssiviisasta yhteiskuntaa. Kaikilla kunnan toimialoilla tehdään päätöksiä, joilla on suoria tai epäsuoria vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön ja ilmastopäästöihin. Kiertotalous tarjoaa kunnille uuden tavan toimia. Kunnat voivat tarjota asukkailleen palveluita ja hyvinvointia kestävällä tavalla.

Kestävässä kiertotaloudessa säästetään luonnonvaroja, materiaalia ja energiaa. Samalla kuljetaan kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Kiertotalouden myötä saadaan myös taloudellisia säästöjä ja luodaan uusia työpaikkoja. 

Kiertotaloudessa materiaalien ja tuotteiden arvo pyritään säilyttämään mahdollisimman pitkään. Tämä tapahtuu hyödyntämällä ne mahdollisimman tehokkaasti lainaamalla, vuokraamalla, uudelleen käyttämällä, korjaamalla, kunnostamalla ja lopulta hyödyntämällä materiaali uusien tuotteiden valmistuksessa.

Kiertotaloudessa tehostetaan ja vähennetään luonnonvarojen käyttöä, hyödynnetään monipuolisesti erilaisia palveluja sekä minimoidaan materiaalin ja energian hukkaa. Kunnat voivat toiminnassaan ja investoinneissaan kehittää kiertotaloutta tukevia ratkaisuja ja edistää niiden käyttöönottoa.

Vuoden kiertotalouskunta

Kilpailun säännöt

Kilpailuun osallistujan täytyy olla kunta. Hakemuksessa esitellyt teot voivat olla kunnan tai kunnan sidosyksikön toteuttamia.

lateral-image-left
Vuoden kiertotalouskunta

Valintakriteerit

Kilpailussa mitataan kunnan siirtymistä kiertotalouteen. Kunnilla on mahdollisuus toteuttaa kiertotaloutta tukevia toimia ja edistää kiertotaloutta tukevaa liiketoimintaa monin eri tavoin.

lateral-image-right
osallistu

Osallistu

Hakemuksessa on kaksi osaa: Monivalintakysymykset kunnan kiertotaloustoimista ja kolme vapaavalintaista esimerkkiä kunnan kiertotaloustoimista.

lateral-image-left
voittajan julkistus ja palkinnot

Voittajan julkistus ja palkinnot

Vuoden kiertotalouskunta -kilpailun voittaja julkistetaan 11.9.2019 Kuntamarkkinoilla Helsingissä.

lateral-image-right

Vuoden kiertotalouskunta -kilpailu käynnistyy

Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Sitra haastavat kaikki Suomen kunnat kisaamaan vuoden kiertotalouskunnan tittelistä. Kilpailun voittaja julkistetaan Kuntamarkkinoilla 12.9.