Vuoden kiertotalouskunta -kilpailu

Vuoden kiertotalouskunta

Nyt haetaan Suomen kiertotalouden ykköstä. Onko kuntasi kiertotalouden edelläkävijä? Voivatko Suomen muut kunnat ottaa oppia juuri teistä?

Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Sitra haastavat kaikki Suomen kunnat kisaamaan vuoden kiertotalouskunnan tittelistä. Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran 2019 ja nyt jatkossa vuosittain. 

Hakuaika: 7.5. - 12.6.2020

Voittajan julkistus: Kuntamarkkinoilla 9.9. - 10.9.2020
Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki

Kunnat ovat keskeisiä toimijoita siirryttäessä kohti resurssiviisasta yhteiskuntaa. Kaikilla kunnan toimialoilla tehdään päätöksiä, joilla on suoria tai epäsuoria vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön ja ilmastopäästöihin. Kiertotalous tarjoaa kunnille uuden tavan toimia. Kunnat voivat tarjota asukkailleen palveluita ja hyvinvointia kestävällä tavalla.

Kestävässä kiertotaloudessa säästetään luonnonvaroja, materiaalia ja energiaa. Samalla kuljetaan kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Kiertotalouden myötä saadaan myös taloudellisia säästöjä ja luodaan uusia työpaikkoja. 

Kiertotaloudessa materiaalien ja tuotteiden arvo pyritään säilyttämään mahdollisimman pitkään. Tämä tapahtuu hyödyntämällä ne mahdollisimman tehokkaasti lainaamalla, vuokraamalla, uudelleen käyttämällä, korjaamalla, kunnostamalla ja lopulta hyödyntämällä materiaali uusien tuotteiden valmistuksessa.

Kiertotaloudessa tehostetaan ja vähennetään luonnonvarojen käyttöä, hyödynnetään monipuolisesti erilaisia palveluja sekä minimoidaan materiaalin ja energian hukkaa. Kunnat voivat toiminnassaan ja investoinneissaan kehittää kiertotaloutta tukevia ratkaisuja ja edistää niiden käyttöönottoa.

Kilpailun säännöt

Kilpailuun osallistujan täytyy olla kunta. Hakemuksessa esitellyt teot voivat olla kunnan tai kunnan sidosyksikön toteuttamia.

Osallistumalla kilpailuun hyväksyt tietojesi tallentamisen ja julkistamisen. Hakemuksessa esitettyjä tietoja voidaan käyttää kisajärjestäjien omassa viestintä- ja tutkimustyössä.

Vastaamalla vakuutat antamasi tiedot oikeiksi.

Kilpailuun voi hakea 12.6.2020 klo 16 mennessä. Hakuajan ulkopuolella toimitettuja hakemuksia ei oteta mukaan kilpailuun. Myöskään hakuajan ulkopuolella tapahtuvia täydennyksiä ei huomioida.

Kilpailussa mitataan kunnan sitoutumista kiertotalouteen. Kunnilla on mahdollisuus toteuttaa kiertotaloutta tukevia toimia ja edistää kiertotaloutta tukevaa liiketoimintaa monin eri tavoin.

Valintakriteerit

Arvioinnissa huomioidaan ainoastaan toteutetut toimenpiteet. Kunnan tai kuntien yhteisorganisaation on täytynyt olla mukana toteuttamassa toimenpiteitä, jotta ne voidaan lukea kunnan ansioksi kilpailussa.

Kilpailussa arvioidaan kiertotalouteen siirtymistä seuraavilla kriteereillä:

  1. Kiertotalouden edistäminen (talous, ympäristö ja hyvinvointi)
  2. Vaikuttavuus
  3. Monistettavuus ja skaalattavuus
  4. Innovatiivisuus
  5. Kunnan sitoutuminen muutokseen

Kuntaliiton, SYKEn ja Sitran asiantuntijat arvioivat ja pisteyttävät hakemukset. Hakemukset käsitellään näkemättä kunnan nimeä. Sekä pienten kuntien että suurten kaupunkien kannattaa osallistua kilpailuun.

Voittajan julkistus ja palkinnot

Vuoden kiertotalouskunta -kilpailun voittaja julkistetaan 9.9. - 10.9.2020 Kuntamarkkinoilla Helsingissä. 

Kolme finalistia pääsee esittelemään kuntansa saavutuksia Kuntamarkkinoiden tapahtumassa.

Voittaja julkaistaan Kuntaliiton, Sitran ja SYKEn verkkosivuistoilla. Voittajakunta palkitaan.

kuntaliittologo