Yhdyspinnat Kuntamarkkinoilla

Kunta-alan suurin tapahtuma, Kuntamarkkinat, järjestetään jälleen 13.-14.9.2023 Kuntatalolla. Kuntamarkkinoilla jälleen monipuolista ohjelmaa julkisen sektorin ajankohtaisimmista aiheista.

Ohjelmassa on myös monia seminaareja kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintoihin liittyen. Voit tutustua niihin kootusti tässä:

Yhdyspinta-aiheiset seminaarit Kuntamarkkinoilla keskiviikkona 13.9.

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön johtaminen klo 12.15
Kuntien ja hyvinvointialueiden toimiva yhteistyö vaatii hyvää johtamista, yhteistä tilannekuvaa ja yhteisiä päämääriä. Tässä seminaarissa käsittelemme Kuntaliiton vetämän yhdyspintaprojektin päivitettyjä suosituksia yhteistyön johtamiseen sekä keskustelua aihepiiriin liittyen.
Lue lisää 

Hyvät, pahat ja rumat - kokemuksia kuntakokeilusta klo 13.15
Seminaarissa käsitellään työllisyyden edistämiseen liittyvää yhteistyötä kuntien ja hyvinvointialueiden sekä muiden toimijoiden välillä. Osiossa nostetaan esille kuntakokeiluissa saatuja onnistumisia ja myös epäonnistumisia sekä keskustellaan siitä, miten näitä oppeja voidaan hyödyntää jatkossa yhteistyön tukena eri puolella maatamme.
Lue lisää

Tiedolla johtaminen yhdyspinnoilla klo 14.15
Seminaarissa esitellään kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintojen tietopohja -esiselvityksen pääkohdat ja keskustellaan, millaisia mahdollisuuksia, haasteita ja ominaispiirteitä yhdyspintojen tietopohjilla on johtamisen näkökulmasta". Mukana keskustelussa minun lisäksi on Ilona Koto ja Wilhelmina Griep Espoosta.
Lue lisää

Kontaktytor och dessarbetet på svenska klo 15.15
Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra i kontaktytearbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena i tvåspråkiga områden? Programmet kommer att uppdateras beträffande medverkande från kommuner, välfärdsområden och andra organisationer.
Läs mera

 

Yhdyspinta-aiheiset seminaarit Kuntamarkkinoilla torstaina 14.9.

Uudistuva kunta toimii yhteistyössä - millaista osaamista ja asiantuntijuutta tämä edellyttää
klo 9.00
Ajankohtaiset kuntakentän uudistukset, eli jo toteutettu hyvinvointialueuudistus sekä valmistelussa oleva TE-palvelut 2024 -uudistus muuttavat kuntien roolia ja tehtäviä merkittävästi. Uudistuksissa onnistuminen edellyttää kunnilta uudenlaista yhteistyötä ja moninaisilla yhdyspinnoilla toimimista. Seminaarissa käsitellään käynnissä olevien muutosten vaikutusta kuntien toimintaan, kunnissa tarvittavaan osaamisen ja asiantuntijuuden näkökulmista. Mukana keskusteluissa olevat kuntien sekä muiden organisaatioiden edustajat päivittyvät ohjelmaan myöhemmin.
Tutustu

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyönä klo 10.00
Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi keskeisesti sekä kuntien että hyvinvointialueiden toimintaan kuuluva kokonaisuus, josta kumpikin vastaa osana omaa toimintaansa. Laaja-alaista ja toimivaa hyte-työtä ei kuitenkaan voida tehdä ilman toimivaa kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä. Tule kuunteleman millaisia ajatuksia kuntien ja hyvinvointialueiden hyte-yhdyspinnoista ja yhteistyön kokemuksista syntyy, kun kuntien ja hyvinvointialueiden edustajat pääsevät ruotimaan kokemuksiaan.
Lue lisää

Kotoutumisen yhdyspinnat klo 11.00
Kotoutumisen edistäminen on kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen tehtävä. Monialainen yhteistyö ja tiedonvaihto kuntien, hyvinvointialueiden sekä myös vastaanottokeskusten ja muiden toimijoiden välillä tärkeää rakentaa sujuvaksi. Seminaarissa käsitellään kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön tilannetta kotoutumisen edistämisessä sekä käydään keskustelua kotoutumisen hyvistä käytänteistä, joita eri puolilla Suomea on luotu.
Tutustu

Ajankohtaista turvallisuuden ja varautumisen yhdyspinnoilla Klo 12.00
Kuntamarkkinoilla on perinteenä pitää katsaus varautumisen ja turvallisuuden ajankohtaisista teemoista. Niin myös tänä vuonna. Turvallisuusympäristön epävakaisuus ja hallinnon murroskauden jälkeinen tarve yhdyspintojen määrittelyyn sekä yhteistyön vakioimiseen tuottaa varmuudella kiinnostavaa keskustelua kuulijan tehtävistä tai hallinnonalasta riippumatta.
Tutustu

Sivistyksen ja sote-palveluiden yhdyspinnat klo 13.00
Kuntien sivistyspalveluiden ja sekä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden kesken on lukuisia toisiinsa limittyviä ja yhteistyötä vaativia palveluita. Toimivaa yhteistyötä tarvitaan erityisesti lasten ja perheiden palveluissa, mutta myös kulttuurin ja liikunnan parissa toteutetaan runsaasti eri ikäisten hyvinvointia edistäviä yhdyspintapalveluita. Kuulemme katsauksen, miten yhteistyötä sisote-yhdyspinnoilla tehdään ja minkälaisia rakenteellisia ratkaisuja kuntien ja hyvinvointialueen kesken on otettu käyttöön. Lisäksi tilaisuudessa käydään läpi kulttuurihyvinvoinnin ja liikunnan yhdyspintakysymyksiä.
Lue lisää

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ 

Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.