Barbro Käld

Barbro Käld

Käännös- ja kielipalvelut, tiiminvetäjä
Ruotsinkielisten asioiden yksikkö
+358 50 59 61 247
Barbro.Kald@kuntaliitto.fi