Jaana Nevalainen

Jaana Jormanainen

Projektipäällikkö/erityisasiantuntija
+358 9 771 2257, +358 50 448 5062
Jaana.Jormanainen@kuntaliitto.fi
Vastuualueet
  • Asiantuntija-, edunvalvonta- sekä kehittämistehtävät erityisesti tiedon yhteentoimivuuden ja hyödyntämisen mahdollistamiseksi kunnissa.
  • Julkishallinnon tietovirrat, tietovarannot ja tiedon hyödyntäminen.
  • EU-edunvalvonta ja yhteistyö digitalisaatio- ja tieto/data-asioissa.