Yleiskirje 11/2019

Kopioston valokopiointisopimus vuosille 2020–2022

Suomen Kuntaliitto ry ja Kopiosto ry ovat päässeet yhteisymmärrykseen tekijänoikeudellisesti suojattujen teosten valokopioinnin tekijänoikeuskorvauksia koskevasta suositussopimuksesta vuosille 2020-2022. Korvaus perustuu osapuolten välisiin neuvotteluihin ja Kopioston vuonna 2016 teettämään kopiointitutkimuksen tietoihin tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston valokopioinnin ja tulostamisen sekä lehtiaineistojen skannauksen määrästä kunnissa.

Uudella sopimuskaudella kunnille tarjotaan laajempaa kopiointilupaa, minkä lisäksi kopiointilupa mahdollistaa jatkossa nuottiaineistojen kopioimisen kunnanhallinnossa, sekä myös tietyntyyppisissä kunnan järjestämissä maksuttomissa tilaisuuksissa. Näissä tilaisuuksissa sallittaisiin nuottien ja laulun sanojen heijastaminen seinälle. Kunnan järjestämässä toiminnassa (esim. vanhusten palvelut) voi sopimuksen perusteella myös valokopioida laulunsanoja, tai tehdä esim. valokopioimalla lauluvihkon yhteiselle lauluhetkelle. Tarkemmin luvan sisältö selviää liitteenä olevasta ”Kopiointiluvan lupaehdot - Kunnallishallinto” dokumentista.

Kopioston julkishallinnon sivuhinta vuonna 2020 6,54 senttiä, vuonna 2021 6,64 senttiä ja vuonna 2022 6,74 senttiä. Sivuhinta vastaa julkishallinnon - kunnat, valtio ja kirkko - tariffia.

Asukaskohtainen korvaus on vuonna 2020 35,5 senttiä, vuonna 2021 36,1 senttiä ja vuonna 2022 36,6 senttiä.

Kopiosto toteuttaa vuonna 2021 tilastollisen kopiointitutkimuksen. Tutkimuksen tuloksia sovelletaan osaltaan neuvoteltaessa seuraavan sopimuskauden hinnoista vuoden 2022 aikana.

Kopioston ja kuntien välillä tehdyn sopimuksen 9 §:n mukaan sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan, ellei sitä puolin tai toisin irtisanota viimeistään kolme kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä tai viimeistään yhden kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun kunta on saanut tiedon kuntien keskusjärjestöjen ja Kopioston välisten uusia korvausperusteita koskevien neuvottelujen lopputuloksesta.

Lisätiedot
Joonas Jännäri, puh. +358 9 771 2454, +358 40 834 3036, joonas.jannari@kuntaliitto.fi.

SUOMEN KUNTALIITTO

Hanna Tainio                                              
varatoimitusjohtaja

Joonas Jännäri
lakimies     

Liitteet
Sopimus vuosille 2020-2022 Kunnan sisäinen hallintokäyttö
Kopiointiluvan lupaehdot - Kunnallishallinto
                             

 

Tagit
Joonas Jännäri

Etunimi
Joonas
Sukunimi
Jännäri
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2454
Kännykkä
+358 40 834 3036
Vastuualueet
  • sopimusoikeus
  • vahingonkorvausoikeus
  • perintä ja saatavan vanhentuminen
  • yhtiöoikeus
  • tekijänoikeussuositussopimukset
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön siviililakimiehet