Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille.

Kuntaliitto ja Gramex ovat tarkistaneet Gramex Kuntasopimuksen mukaisesti esityskorvausten määrää, jossa korvauksen tarkistuksen perusteena ovat Kuntasopimuksen mukaisesti yleinen ansiotaso- ja kustannustason nousu. Hinnankorotus on vuoden 2019 korvauksiin verrattuna + 1,7 %:a. Viivästyskorkona

Suomen Kuntaliitto ry ja Kopiosto ry ovat neuvotelleet kuntien ja Kopiosto ry:n välisen radio- ja televisio-ohjelmien kirjastokäyttöä koskevan suositussopimuksen mukaisten korvausperusteiden tarkistamisesta. 14.6.2019 päivätyn neuvottelumuistion mukaan korvaukset vuonna 2020 pysyvät ennallaan vuoden

Kunnan- ja kaupunginhallituksille Kuntayhtymien hallituksille Kuntaliiton opas yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnan toiminnassa Kunnat ovat keskeisessä asemassa kuntalaisten yhdenvertaisuuden ja samalla hyvinvoinnin edistämisessä. Kaikkien kasvojen kunta -opas on kunnan viranhaltijoille ja

Kansallista veteraanipäivää vietetään lauantaina 27.4.2019. Päivä on järjestyksessään 33. valtakunnallinen tilaisuus. Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisen pääjuhlan järjestää Kuopion kaupunki lauantaina 27.4.2019. Pääjuhlan teemana on: On aika muistaa. Kuntien ja kuntayhtymien tilaisuudet

Oheisena lähetämme tiedoksi luettelon Suomen Kuntaliiton vuoden 2018 yleiskirjeistä. ----------- Bifogat sänder vi för kännedom en förteckning över Finlands Kommunför­bunds cirkulär år 2018. Lisätietoja / Närmare upplysningar: Piia Huttunen, puh / tfn 09 771 2648, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3. - 9.4.2019. Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 15. - 21.5.2019. Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen

Kuntien musiikin esityskorvauksesta Kuntaliiton ja Teoston välillä tehdyn käyttöoikeussopimuksen mukaan korvaus asukasta kohden vuodelta 2018 oli 11,14 senttiä. Kuntaliitto ja Teosto ovat 2.10.2018 allekirjoitetun neuvottelumuistion mukaisesti tarkistaneet esityskorvausten määrää, jossa korvauksen

Suomen Kuntaliitto ry ja Kopiosto ry ovat neuvotelleet kuntien ja Kopiosto ry:n välisen radio- ja televisio-ohjelmien kirjastokäyttöä koskevan suositussopimuksen uudistamisesta. Osapuolten neuvotteleman suositussopimuksen tarkempi sisältö on käyty läpi oheisessa 14.9.2018 päivätyssä