Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton jäsenistölle tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia. Ne julkaistaan yhtäaikaisesti suomeksi ja ruotsiksi.

Lähetämme yleiskirjeet automaattisesti kuntien ja kuntayhtymien kirjaamon sähköpostiin samana päivänä kun yleiskirjeet julkaistaan verkossa.

Venäjän Ukrainaan kohdistaneen hyökkäyksen vuoksi Suomeen on saapunut yli 50 000 Ukrainasta sotaa paennutta henkilöä maaliskuuhun 2023 mennessä. EU-neuvosto päätti 4.3.2022 ottaa käyttöön tilapäistä suojelua koskevan direktiivin (2001/55/EY), jonka perusteella Suomi on myöntänyt kaikille Ukrainasta

Harrastaminen koulupäivän yhteydessä Vuoden 2023 alusta nuorisolakiin (955/2022) lisättiin uudet säännökset Harrastamisen Suomen mallin mukaisesta nuorten harrastustoiminnasta sekä tähän toimintaan myönnettävästä valtionavustuksesta. Nuorisolain mukaisen nuorten harrastustoiminnan tarkoituksena on

Lähetämme tiedoksi vuoden 2022 yleiskirjeluettelon: 1/2022: Vuoden 2021 yleiskirjeluettelo 2/2022: Musiikin esityskorvaukset Gramexille vuonna 2022 3/2022: Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 2022 4/2022: Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus - uusi nivelvaiheen koulutuskokonaisuus 5/2022

Kuntaliitto ry ja Teosto ry ovat saaneet päätökseen neuvottelut vuodenvaihteessa voimaan astuneen HYVA uudistuksen vaikutuksista kuntien musiikin käytön määrään, ja siitä Teosto ry:lle kuntasopimuksen mukaisesti suoritettavaan korvaukseen. Tämän seurauksena osapuolet ovat sopineet, että vuoden 2023

Suomen Kuntaliitto ry on yhdessä tekijänoikeusjärjestöjen Kopiosto ry:n ja Sanasto ry:n (jäljempänä yhteisesti myös tekijänoikeusjärjestöt) kanssa laatinut suositussopimuksen (jäljempänä sopimus) kirjallisuuden ja kuvituksen käytöstä kaupunkien/kuntien kirjastojen ja näiden yhteenliittymien

Tämä yleiskirje korvaa yleiskirjeen 15/2018. Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 22.-28.3.2023. Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Tässä yleiskirjeessä selostetaan kuntien vaaliviranomaisille

Perusopetus-, lukio-, ammatillisesta koulutuksesta ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (TUVA) annettuihin lakeihin on tehty eräitä muutoksia. Elokuussa 2022 voimaan tulevat muutokset koskevat seikkoja: oppilaan ja opiskelijan opetukseen osallistumisen epääminen opettajan ja rehtorin