Yleiskirje 17/2019, 17.12.2019, Jarkko Lahtinen

Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

​Elokuun 2020 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 29.11.2019 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1115/2019).

Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä.

Kunnassa tulee päättää siitä, miten indeksitarkistuksen vuoksi muuttuneet asiakasmaksut ja tulorajat vaikuttavat kunnassa perittäviin asiakasmaksuihin. Asiakkaille tulee tehdä uudet maksupäätökset, mikäli maksu muuttuu. Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu alenee nykyisestä 289 eurosta 288 euroon. Alin perittävä maksu alin perittävä maksu on edelleen 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Asiakasmaksujen osalta kunnat tekevät itsenäisiä ratkaisuja mahdollisesta maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Toistaiseksi asian osalta ei ole tiedossa valtakunnallista lakimuutosta. Parhaillaan menossa oleva maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu päättyy 31.7.2020, eikä mahdollisesta kokeilun jatkumisesta ole toistaiseksi päätöksiä. 

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, 050 361 4526

 

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:

asiakasmaksut

 

 

 

 

 

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 144 euroa 1.8.2020 lähtien.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin ja tulorajat ansiotasoindeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa tarkemmin säädetyllä tavalla

Tarkistusperuste                           Muutos %

opetustoimen hintaindeksi         -0,460
ansiotasoindeksi                           1,600

Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1115/2019 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191115

 

SUOMEN KUNTALIITTO
 

Hanna Tainio                                       Terhi Päivärinta
varatoimitusjohtaja                            johtaja, opetus ja kulttuuri

Tagit