Yleiskirje 6/2021, 7.4.2021, Minna Karhunen ja Riitta Myllymäki

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 2021 - Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät 14.9.2021

Huom! Vaalilautakunta päätti kokouksessaan 11.5.2021 siirtää vaalipiirikohtaiset kuntapäivät pidettäviksi 5.10.2021.

Kuntavaalivuoden syksyllä valitaan Kuntaliiton valtuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä ja 76 varajäsentä. Vaalit toimitetaan Kuntaliiton jäsenkunnissa 15.11.–31.12.2021. Ehdokasasettelusta ja vaalien toimittamisesta määrätään Kuntaliiton säännöissä ja valtuuskunnan vaalijärjestyksessä.

Kaikkien vaalipiirien kuntapäiväkokoukset pidetään ((järjestetään Helsingissä Paasitornissa 14.9.2021)). 5.10.2021 etänä Teams-kokouksina. ((Tarvittaessa vaalilautakunta voi päättää, että kuntapäiväkokoukset järjestetään etäkokouksina). Kokouskutsut ((lähetetään elokuussa 2021)) julkaistaan 20.9.2021 sivulla www.kuntaliitto.fi/valtuuskunnanvaalit

Kunnat nimeävät edustajansa kuntapäiville. Kunnalla on asukaslukunsa mukaan määräytyen 1–4 edustajaa. Kuntapäivillä ao. vaalipiirin kuntien edustajat nimeävät valtuuskunnan vaaleja varten vaalipiirin ehdokaslistat.

Vaaleihin ja kuntapäiväkokouksiin liittyvä ohjeistus sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan Kuntaliiton verkkosivuilla. Ehdokasasetteluun ja vaaleihin liittyviä kysymyksiä voi lähettää palvelusähköpostiin vaalilautakunta@kuntaliitto.fi.

Lisätiedot:

Johtava lakimies Riitta Myllymäki
Lakimies Saija Haapalehto
Johtava lakimies Ida Sulin

vaalilautakunta@kuntaliitto.fi

Liitteet:  

Kuntaliiton säännöt
Kuntaliiton valtuuskunnan vaalijärjestys

 

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit

Valtuuskunnan jäsenistä ja varajäsenistä 66 valitaan vaalilla, joka suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä 15.11-31.12.2021. Lisäksi yhdeksän jäsentä ja varajäsentä valitaan tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen. Vaalikelpoisia ovat kunnan valtuutetut.

Valtuuskunnan vaalilautakunta ohjeistaa vaalit, kutsuu koolle vaalipiirikohtaiset kuntapäivät, vahvistaa kuntapäivien hyväksymät ehdokaslistat, laatii ehdokaslistojen yhdistelmät, päättää valtuuskunnan tasauspaikoista sekä vahvistaa vaalien tuloksen.

Kullekin kunnalle lähetetään asianomaisen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä. Vaalit ovat suhteelliset listavaalit. Kunnalla on asukaslukuaan vastaava äänimäärä. Asukasluku määräytyy 30.11.2020 väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. Kunta voi jakaa äänensä useammalle ehdokaslistalle. Valtuuskunnan vaaleja koskevat menettelyohjeet kunnille julkaistaan hyvissä ajoin ennen vaalien ajankohtaa.

Valtuuskunnan 66 vaalipiiripaikkaa jakautuvat vaalipiirien kesken seuraavasti:

Vaalipiiri

Kuntien lkm     

Asukasluku 30.11.2020      

Väestöosuus %     

Paikat lkm 

Helsingin

1

660 153

12,0

8

Uudenmaan

25

1 046 042

19,0

13

Varsinais-Suomen   

27

482 040

8,7

6

Satakunnan

16

215 658

3,9

3

Hämeen

21

377 027

6,8

4

Pirkanmaan

23

523 942

9,5

6

Kaakkois-Suomen

27

423 538

7,7

5

Savo-Karjalan

32

412 377

7,5

5

Vaasan

40

436 387

7,9

5

Keski-Suomen

22

273 023

5,0

3

Oulun

38

485 710

8,8

6

Lapin

21

176 894

3,2

2

Kaikki yht.

293

5 512 791

100,0

66

Ehdokasasettelu

Kolme Kuntaliiton jäsenkuntaa voi yhdessä ehdottaa yhtä ehdokaslistaa kuntapäivien käsittelyyn. Tätä määräystä ei sovelleta Helsingin vaalipiirissä. Rekisteröity puolue sekä sitoutumattomien valtakunnallinen yhdistys, jolla on edustus vähintään yhdessä vaalipiirin kunnan valtuustossa, voi valmistella kuntapäivien käsittelyyn yhden ehdokaslistan.

Ehdokaslistan ehdokasmäärä on enintään 1,5 kertaa vaalipiiristä valittavien valtuuskunnan jäsenten määrä. Jokaisessa vaalipiirissä voidaan kuitenkin asettaa vähintään kuusi ehdokasta. Edellä mainitusta poiketen Ahvenanmaan vaalipiirissä voidaan asettaa enintään kolmen ehdokkaan ehdokaslista.

Vaalilautakunta päättää toukokuun kokouksessaan, mihin ((elokuun)) syyskuun päivämäärään mennessä ehdokaslistat tulee toimittaa vaalilautakunnalle. Vaaliohjeistus julkaistaan Kuntaliiton verkkosivuilla ja saatetaan kunnille tiedoksi toukokuussa 2021.

Kuntapäiväkokoukset 14.9.2021 - Huom! Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät ovat siirtyneet pidettäviksi 5.10.2021.

Vaalipiirien kuntapäiväkokoukset ovat vaalipiirin ehdokasasetteluprosessin välttämätön osa. Kuntapäivillä ao. vaalipiirin kuntien edustajat nimeävät valtuuskunnan vaaleja varten vaalipiirin ehdokaslistat. Vaalilautakunta kutsuu koolle vaalipiirikohtaiset kuntapäivät. Kokouskutsut lähetetään ((elokuun)) syyskuun lopussa. ((Virallisten kokousten jälkeen kuntapäivillä järjestetään seminaari.))

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat kuntapäiville. Kunnalla on asukaslukunsa mukaan määräytyen 1–4 edustajaa. Edustajille voidaan nimetä henkilökohtaiset varahenkilöt tai varahenkilöt sijaantulojärjestyksessä. Varahenkilö osallistuu kokoukseen varsinaisen kokousedustajan ollessa estynyt.

Kunnan edustajien määrä kuntapäiväkokouksessa määräytyy seuraavasti:

  • asukasluku enintään 10 000  à  yksi edustaja
  • asukasluku 10 001 - 50 000  à  kaksi edustajaa
  • asukasluku 50 001 - 100 000  à  kolme edustajaa
  • asukasluku yli 100 000  à  neljä edustajaa

Kunnanhallituksen toivotaan viimeistään ((elokuun)) syyskuun aikana nimeävän kunnan edustajat ja mahdolliset varahenkilöt kuntapäiville. Kuntapäiväedustajat ja mahdolliset varahenkilöt sekä kunnanhallituksen nimeämispäätöksen päivämäärä ja pykälä ilmoitetaan Kuntaliittoon verkkolomakkeella ((31.8.2021)) 28.9.2021 mennessä mikäli mahdollista. Verkkolomake ja ohjeet lomakkeen täyttämisestä julkaistaan ((kesäkuussa)) elokuussa.

Suomen Kuntaliitto ry

Minna Karhunen           Riitta Myllymäki
toimitusjohtaja           johtava lakimies                     

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista