Yleiskirje 12/2022, 14.12.2022, Joonas Jännäri, Johanna Selkee

Uusi pilottisopimus kirjallisuuden ja kuvituksen käytöstä kirjastojen digitaalisissa kanavissa

Suomen Kuntaliitto ry on yhdessä tekijänoikeusjärjestöjen Kopiosto ry:n ja Sanasto ry:n (jäljempänä yhteisesti myös tekijänoikeusjärjestöt) kanssa laatinut suositussopimuksen (jäljempänä sopimus) kirjallisuuden ja kuvituksen käytöstä kaupunkien/kuntien kirjastojen ja näiden yhteenliittymien digitaalisissa kanavissa. 

Sopimuksen tarkoituksena on selkiyttää, parantaa ja laajentaa kirjastojen ja näiden yhteenliittymien mahdollisuuksia kirjallisuuden ja kuvituksen käyttöön erilaisissa digitaalisissa kanavissa.

Sopimuksen solmineen kaupungin/kunnan yleisellä kirjastolla on oikeus valmistaa kappaleita kokoelmassaan olevaan julkaisuun sisältyvästä kirjallisuudesta ja/tai kuvituksesta, sekä välittää digitaalisesti valmistamansa kappaleen yleisön saataville sovellettavien lupaehtojen sallimalla tavalla ja laajuudessa niiden toteuttaessa lain yleisistä kirjastoista (1492/2016) 6, 8 ja 9 §:ien mukaisia tehtäviä.

Tämän sopimuksen mukaan kunnalle myönnettäviä oikeuksia sovelletaan yhtäläisesti myös ns. kirjastokimppaan (kuntien vapaaehtoinen yhteistyö kirjastotoiminnassa), sekä alueellisen kehittämistehtävän mukaiseen toimintaan silloin, kun kaikki ao. kirjastokimpan tai alueellisen kehittämistehtävän alueen kunnat ovat solmineet tämän sopimuksen.

Luvan sisältämät käyttötarkoitukset ja -oikeudet on tarkemmin määritelty tekijänoikeusjärjestöjen lupaehdoissa. Mikäli kaupunki/kunta haluaa käyttää sekä kuvitusta että tekstiä, tulee sen solmia tämä sopimus sekä Kopiosto ry:n että Sanasto ry:n kanssa tai suoraan oikeudenhaltijoiden kanssa. Korvauksen määrä on Kopiosto ry:n osalta 6,5 senttiä per kunnan asukas/vuosi ja Sanasto ry:n osalta 8 senttiä per kunnan asukas/vuosi. Tekijänoikeusjärjestöjen korvauksiin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Sopimus on voimassa alkuun sen solmimisesta 31.12.2024 saakka, tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain (1494/2016) 36 §:n mukaisena pilottisopimuksena. Tämän pilottikauden aikana Suomen Kuntaliitto ry ja tekijänoikeusjärjestöt arvioivat sopimuksen kehitystarpeita.

Kuntaliitto ry suosittelee neuvotellun sopimuksen solmimista. Ennen päätöstä kannattaa kaupungin/kunnan kuitenkin arvioida paljonko kirjastotoimessa käytetään ja on tarve käyttää tekijänoikeudellisesti suojattua materiaalia digitaalisissa kanavissa, ja sen nykykustannusta verrattuna sopimuksessa sovittuun korvaukseen.

Suomen Kuntaliitto ry

Joonas Jännäri                            
Lakimies

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista