Yleiskirje 1/2022, 11.1.2022 Elina Liippola ja Päivi Nieminen

Vuoden 2021 yleiskirjeluettelo

Lähetämme tiedoksi vuoden 2021 yleiskirjeluettelon:

 • 1/2021: Vuoden 2020 yleiskirjeluettelo 
 • 2/2021: Kansallinen julkisen hallinnon strategia ja kansallinen julkisten hankintojen strategia
 • 3/2021: Oppivelvollisuuden laajentaminen
 • 4/2021: Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä
 • 5/2021: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2021 alkaen
 • 6/2021: Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 2021 - Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät 14.9.2021
 • 7/2021: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain osittaisuudistus
 • 8/2021: Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat
 • 9/2021: Kuntayhtymän toimielinten valinta
 • 10/2021: Kuntalain muutokset
 • 11/2021: Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2020 nettokuluista 
 • 12/2021: Vaalikelpoisuus aluevaltuustoon
 • 13/2021: Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista
 • 14/2021: Vastaanottokeskuksissa olevien turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen
 • 15/2021: Ilman laillista oleskeluoikeutta kunnassa oleskelevien sosiaali- ja terveyspalvelut
 • 16/2021: Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvaus vuonna 2021
 • 17/2021: Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut  muuttuvat vuoden 2022 alusta
 • 18/2021: Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2022

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Elina Liippola                          Päivi Nieminen
talous- ja hallintojohtaja          tiedonhallinnan asiantuntija

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää