Yleiskirje 15/2023, 19.6.2023, Joonas Jännäri

Lisäpöytäkirja pilottisopimukseen kirjallisuuden ja kuvituksen käytöstä kirjastojen digitaalisissa kanavissa

Suomen Kuntaliitto ry on yhdessä tekijänoikeusjärjestöjen Kopiosto ry:n ja Sanasto ry:n (jäljempänä yhteisesti myös tekijänoikeusjärjestöt) kanssa neuvotellut suositussopimuksen (jäljempänä sopimus) kirjallisuuden ja kuvituksen käytöstä kaupunkien/kuntien kirjastojen ja näiden yhteenliittymien digitaalisissa kanavissa. 

Sopimuksen tarkoituksena on selkiyttää, parantaa ja laajentaa kirjastojen ja näiden yhteenliittymien mahdollisuuksia kirjallisuuden ja kuvituksen käyttöön erilaisissa digitaalisissa kanavissa.

Sopimuksen on voinut solmia vuoden 2023 alusta lähtien, ja siihen on liittynyt jo useampi kunta.

Sopimuksen voimassaoloaikana saadun asiakaspalautteen perusteella, sopimuksen neuvotteluosapuolet ovat päätyneet tarkistamaan sopimuksen korvausperusteita. Uusia korvausperusteita sovelletaan 1.7.2023 alkaen solmittaviin uusiin sopimuksiin, sekä jo aiemmin solmittuihin sopimuksiin siten, että jo voimassa olevan sopimuksen solmineille palautetaan sopimushintojen erotus kokonaisuudessaan. 

Sopimuksen lisäpöytäkirjan mukainen tekijänoikeuksien käyttökorvaus perustuu kaupungin/kunnan asukasmäärään.

Sopimuksen mukainen käyttökorvaus pilottikauden aikana (1.1.2023-31.12.2024) on Kopiosto ry:n osalta 3 senttiä kaupungin/kunnan asukasta kohden per vuosi, kuitenkin niin, että minimilaskutusraja on 30 euroa per vuosi. Korvauksiin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Sopimuksen mukainen käyttökorvaus pilottikauden aikana (1.1.2023-31.12.2024) on Sanasto ry:n osalta 5 senttiä kaupungin/kunnan asukasta kohden per vuosi, kuitenkin niin, että minimilaskutusraja on 30 euroa per vuosi. Korvauksiin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Lisäksi todetaan, että Kopiosto on selventänyt asiakaspalautteen perusteella kuvitusta koskevia lupaehtoja ja selvennetyt lupaehdot tulevat voimaan sopimuksen lisäpöytäkirjan voimaantulosta, 1.7.2023, alkaen.

Kuvituksen käyttö kirjastoissa - Kopiosto
 

SUOMEN KUNTALIITTO

Joonas Jännäri                               
Juristi

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista