Yleiskirje 8/2023, 3.5.2023, Joonas Jännäri

Musiikin esityskorvaukset Gramexille vuonna 2023

Tämä yleiskirje kumoaa vastaavan aiemman yleiskirjeen.

Kuntaliitto ry ja Gramex ry ovat saaneet valmiiksi neuvottelut vuodenvaihteessa voimaan astuneen HYVA uudistuksen vaikutuksista kuntien musiikin käytön määrään, ja siitä Gramex ry:lle kuntasopimuksen mukaisesti suoritettavaan korvaukseen.

Tämän seurauksena vuoden 2023 taustamusiikin esityskorvauksen suuruus tulee laskemaan -18 %:a vuoden 2022 tasoon verrattuna. Gramex ry on ilmoittanut, että saavutettu alennus on kertaluonteinen, eikä se linjaa tulevaa musiikin käytön korvauksen tasoa.

Hinnanalennus ei koske Helsingin kaupunkia, joka edelleen vastaa itsenäisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen.

Osapuolet tulevat aloittamaan neuvottelut Gramexin kuntasopimuksen uudistamisesta syksyllä 2023. Tällöin on tarkoitus tarkemmin kartoittaa sopimuksen sisältöä, korvausperusteita ja uudistustarpeita niin, että uudistettu sopimus astuisi mahdollisesti voimaan vuoden 2024 alusta.

Sopimukseen perustuva hinnantarkistus vuonna 2023 on + 4,8 %:a. Korvauksen tarkistuksessa on kuntasopimuksen mukaisesti huomioitu yleinen ansio- ja kustannustason kehitys.

Taustamuistio neuvotteluista

Kuntaliitto, Gramex 26.4.2023
 

Aiheesta lisää

Tekijänoikeussuositussopimukset

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista