Kesäkuun ARTTU2-kuntaseminaari

ARTTU2-tutkimusohjelmasta jo ensimmäisiä tuloksia

Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten arviointitutkimusohjelman (ARTTU2) tämän vuoden ensimmäinen kuntaseminaari järjestettiin Kuntatalolla keskiviikkona 3.6. Seminaariin osallistui kaikkiaan reilut 60 henkeä lähes 30 tutkimuskunnasta, eri ministeriöistä ja yliopistoista. Asiasisällöltään monipuolisen seminaarin aiheita olivat muun muassa uuden hallituksen linjaukset sekä tutkimusten ja niiden tulosten hyödyntäminen kunnissa.


Tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoisen pitämän avauspuheenvuoron ja tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblomin ARTTU-ajankohtaiskatsauksen jälkeen ohjelmassa oli toimittaja Hannu Lehtilä vetämä paneelikeskustelu. Keskustelun keskiössä olivat uudistukset ja Sipilän hallituksen linjaukset.  Panelisteina toimivat ylijohtaja Päivi Laajala valtiovarainministeriöstä, hallitusneuvos Päivi Salo sosiaali- ja terveysministeriöstä, kunnanjohtaja Heidi Rämö Hattulasta, professori Jari Stenvall Tampereen yliopistosta ja erityisasiantuntija Arto Koski Kuntaliitosta. Paneelissa korostui muun muassa hallitusohjelman kuntalähtöisyys, sote-uudistuksen toteutuksen haasteellisuus, valtion ja kuntien välisen kumppanuuden tärkeys, käyttäjälähtöisyyden korostuminen palveluissa sekä uudistuksia arvioivien tutkimusten tarpeellisuus.

 

Infoa käynnissä olevista ja käynnistyvistä osatutkimuksista

Paneelin jälkeen saatiin kuulumisia käynnissä olevien ja käynnistymässä olevien ARTTU2-tutkimusten tiimoilta. Pekola-Sjöblom antoi seminaariyleisölle pieniä tulosmaistiaisia maalis-toukokuun aikana toteutetusta laajasta kuntalaiskyselystä. Kyselyn lopullisia tuloksia eri teemoista on luvassa kesän ja syksyn aikana.

Kuntaliiton kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen tarkasteli omassa osuudessaan ARTTU2-tutkimuskuntien valtionosuuksia ja niiden kehitystä. Lehtosen valtionosuustarkastelu ilmestyy Uutta ARTTU2-ohjelmasta -julkaisusarjassa elokuussa. Arto Koski vuorostaan esitti tiiviin katsauksen ARTTU-kuntien kriisikuntatarkastelusta. Kosken kirjoittama Talouden kriisikuntakriteerien tarkastelu ARTTU-kunnissa -raportti on ilmestynyt ilmaisena verkkojulkaisuna ja on ladattavista Kuntaliiton verkkokaupassa.

Jo käynnissä olevien tutkimusten ohessa tutkimusohjelmassa on lisäksi käynnistymässä tutkimuksia, joista seminaarissa esiteltiin Päättäjätutkimus 2015 ja Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus. Ensin mainitusta seminaariväelle kertoi Åbo Akademin tutkija Siv Sandberg. Kuntien poliittisille päättäjille sekä johtaville viranhaltijoille kohdistettava tutkimus toteutetaan sähköpostikyselynä elo-syyskuun aikana. Sandberg painotti esityksessään kyselyyn vastaamisen tärkeyttä myös tutkimuskuntien kannalta; mitä korkeampi vastausprosentti on, sitä enemmän tutkimuksesta saadaan irti hyötyjä myös kunnille. Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen vuorostaan esitteli ensi vuonna toteutettavaa henkilöstötutkimusta. Osaprojektin eräänä tavoitteena on tuottaa tietoa kestävän uudistumisen toteuttamiseen, henkilöstövoimavarojen ja muutoksen johtamiseen sekä työnteon tapojen muutokseen ja työn voimavarojen vahvistamiseen.

Kuusamon kaupunginjohtaja Timo Halonen kuvaili omassa puheenvuorossaan tutkimusohjelman perustehtäväksi vastata kysymykseen siitä, miten kunnat saadaan kehittymään, ja miten ne pidetään elinvoimaisina. Halonen myös luonnehti kuntaa kuntalaisten yhteisönä ja pohti ehjän kuntatalouden, hyvien palveluiden ja tyytyväisten kuntalaisten linkittymistä toisiinsa. Toisessa kuntakommenttipuheenvuorossa Salon kaupungin henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti puhui muun muassa tutkimusohjelman hyödyntämisestä ja kuntien kehittämisen kulmakivistä.

 

Tutkimusohjelman hyödyntäminen ryhmäkeskustelujen keskiössä

Seminaarin iltapäiväosio käynnistyi Kaija Majoisen puheenvuorolla, joka käsitteli tutkimusohjelman hyödyntämistä kunta- ja kansallisesta näkökulmasta. Majoisen esitys johdatteli seminaariväkeä iltapäivän ryhmätyöskentelyn pariin, jossa osallistujat keskustelivat kuntakoon mukaan jaetuissa pienryhmissä ARTTU2-tutkimusten hyödyntämisen tavoista ja hyödyntämisen mahdollistamisesta. Ryhmien rikkaissa keskusteluissa nousivat esille muun muassa vertaistiedon ja -oppimisen tarpeellisuus, tiedolla johtaminen ja luottamushenkilöiden kouluttaminen sekä tutkimusten hyödyntäminen esimerkiksi kuntien strategia- ja kehitystyössä. Lisäksi ryhmät kiinnittivät huomiota tutkimustiedosta ammattimaisesti viestimisen tärkeyteen eri kanavien kautta. Seminaariväki myös peräänkuulutti ARTTU2-tutkimusohjelman ja muiden projektien ja verkostojen välisen vuoropuhelun hyödyllisyyttä. Päivän päätteeksi ohjelmaan oli vielä merkitty mahdollisuus ”jätköihin” eli jälkijutusteluun yhdessä Kuntaliiton ARTTU2-tiimiläisten kanssa.

 

Kuntaliiton ARTTU2-tiimi kiittää kaikkia seminaariin niin paikalle saapuneita kuin myös etäyhteyden välityksellä osallistuneita onnistuneesta ja antoisasta päivästä! Myös jatkossa on tärkeää, että yhteistyö Kuntaliiton, ARTTU2-kuntien ja muiden yhteistyötahojen välillä säilyy aktiivisena ja osallistavana. Seuraava kuntaseminaari järjestetään Kuntatalolla 10.12. Sitä odotellessa tutkimusohjelman tuoreimpia kuulumisia voi seurata osoitteessa www.kuntaliitto.fi/arttu2, mistä löytyvät myöskin kaikki seminaarissa esillä olleet, painotuoreet Uutta ARTTU2-ohjelmasta -julkaisut.

Tagit