Kunnan rooli yhteisöllisyyden rakentajana puhutti Demokratiapäivän rinnakkaisseminaarissa

Demokratiapäivän aikana järjestetty Tulevaisuuden kunta ihmisten yhteisönä - rinnakkaisseminaari kokosi yhteen kuntatoimijoiden lisäksi asukasliikeaktiiveja ja järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita keskustelemaan yhteisöllisyyden ja järjestöjen toiminnan mahdollisuuksista ja haasteista kunnissa. Seminaarin paikallisyhteisötoiminnan esimerkit koostuivat Järvenpään kaupungin ja alueen paikallisyhdistysten välisestä yhteistoiminnasta ja kuntalaisten itseohjautuvasta asukastoiminnasta.

​Seminaarin puheenvuoroissa kaupungin rooli nähtiin ennen kaikkea yhteisöllisen asukastoiminnan mahdollistajana ja tukijana. Järvenpäässä yhteisöllisyyden rakentaminen onkin perustunut hyvään eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja luottamukseen. Kaupungissa asukkaiden osallistava tekeminen nähdään kunnan elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin voimavarana sekä yhteisöllisyyden kasvualustana. Järvenpäässä yhteisöllistä vapaaehtoistoimintaa kuvaavat asukaslähtöisyys, paikallisuus, asia- ja tapauskohtaisuus sekä kokeileva kulttuuri. Yhdistävänä tekijänä paikallisyhdistysten toiminnassa näyttäytyivät toiminnan matala osallistumiskynnys ja kumppanuuteen perustuva toimintamalli. Osallistuminen on asukaslähtöistä ja helppoa, eikä siinä pelätä epäonnistumisia. Asukkaat nähdään Järvenpäässä yhteisöllisen toiminnan kehityksen moottorina. Järvenpään esimerkit asukastoiminnan organisoinnista osoittavat, että hyvät kokemukset ruokkivat uusia ideoita ja kannustavat kaupungin jatkossakin panostamaan yhteisöllisen toiminnan jatkamiseen.

Rinnakkaisseminaarissa tuotiin myös esiin yhteisöllisen asukastoiminnan haasteita, joista suurimpana mainittiin nuorten houkutteleminen ja osallistaminen mukaan yhteisölliseen toimintaan. Houkutellakseen nuoria mukaan, vapaaehtoistoiminnan tulee olla mielekästä, kiinnostavaa ja riittävän toiminnallista. Konkreettisen ja helposti määriteltävän tekemisen ohella keskeisessä roolissa yhteisöllisen asukastoiminnan houkuttelevuudessa on aktiivinen ja monikanavainen viestintä, joka jo itsessään mahdollistaa järjestöjen ja yhdistysten toimintaan osallistumisen. Viestintä tuo myös toimintaa näkyväksi ja sen kautta on mahdollista kartoittaa, minkälaisesta vaikuttamisesta ja toiminnasta nuoret ovat kiinnostuneita. Myös tässä tulevaisuuden kunnilla on keskeinen rooli. Toisena yhteisöllisyyden rakentamisen haasteena nähtiin pienten kaupunkien hyvien esimerkkien siirtäminen suurempiin kaupunkeihin. Seminaarissa painottuikin näkemys, jossa yhteisötoiminta olisi mahdollista sovittaa suurissa kaupungeissa osaksi kaupunginosien yhdistysten toimintaa, jolloin myös suhde asuinympäristön kehitykseen on läheisempi.

Päivän rinnakkaisseminaarissa olivat keskustelemassa Järvenpään kaupungin viestintäpäällikkö Anju Asunta, Siskot ja Simot -yhteisön hallituksen jäsen Joonas Mustonen, Järvenpään eläkeläisneuvoston jäsen Leena Peltosaari sekä Hyvä kasvaa Järvenpäässä -asukasliikkeen tehoryhmän jäsenet Lea Alanko ja Marja Nousiainen. Puheenjohtajana toimi Kuntaliiton asiantuntija Ville Nieminen.

Ville Nieminen

Etunimi
Ville
Sukunimi
Nieminen
Asiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2749
Kännykkä
+358 50 564 6622
Vastuualueet
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Strategiayksikkö
Tiimi
Kuntajohtaminen, demokratia ja kestävä kehitys

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.