Työllisyyskokeiluissa mukana olevat kuntapohjaiset hankkeet tarjoavat TE-toimistoille virka-apua

Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisissa kokeiluissa mukana olevat kuntapohjaiset hankkeet ovat valmiita antamaan TE-toimistoille virka-apua ja tarjoutuvat ottamaan vastuun työttömien määräaikaishaastatteluista. Haastattelut voidaan toteuttaa pääosin osana normaalia asiakasprosessia.

– Lisäksi osa kuntien TYP-työntekijöistä voisi jo nykyisellään vastata haastattelutarpeeseen. Päällekkäistä työtä tulee välttää ja siksi myös kuntien työntekijöiden työpanos kannattaa nyt hyödyntää täysimääräisesti, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina ja kehittämispäällikkö Erja Lindberg toteavat.

Reina ja Lindberg lähettivät tarjouksensa kirjeitse oikeus- ja työministeri Jari Lindströmille keskiviikkona 26. lokakuuta.

Haastatteluja ei ole saatu järjestettyä määräaikana

Pääministeri Juha Sipilän hallitus teki syyskuun alussa päätöksen työttömien kolmen kuukauden välein järjestettävistä määräaikaishaastatteluista. 

Suunniteltu uudistus tarkoittaa sitä, ettei työvoimaviranomainen voi jatkossa jättää haastattelua väliin oman harkintansa nojalla. Haastatteluväli tulee myös tiivistymään nykyisestä. Käytännössä työvoimaviranomaiset eivät ole kuitenkaan kyenneet resurssien niukkuudesta johtuen järjestämään tapaamisia sovituissa määräajoissa.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun 2016 lopussa yhteensä 329 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua henkilöä. Kuntaliitto arvioi, että haastattelujen määrä tulee kasvamaan uuden järjestelmän myötä sadoilla tuhansilla.

– Hallitus myöntää ensi vuodelle 17 miljoonan euron lisämäärärahan tähän tarkoitukseen. Uutta tehtävää on kuitenkin lähes mahdotonta hoitaa pelkästään runsaan 2000 TE-toimiston virkailijan voimin. Tämän urakan hoitaminen vaatii hyvää viranomaisyhteistyötä, johon kunnat osaltaan ovat valmiita, Reina ja Lindberg toteavat.

TE-hallinnossa palvelujen painopistettä on siirretty määrätietoisesti sähköisen asioinnin suuntaan. Haastatteluiden järjestäminen puhelimitse ja sähköpostitse on kuitenkin se huonoin toteutusvaihtoehto.

– Tutkimukset viittaavat siihen, että henkilökohtainen tapaaminen ja työnhakijan aito kohtaaminen on kustannustehokkain tapa lisätä hakuprosessin tehokkuutta ja lyhentää työttömyysjaksoja. Tärkeätä on, että kokeneiden, myös kuntapuolella toimineiden ammattilaisten tiedot ja taidot otetaan nyt täysimääräisesti käyttöön.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.