Ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2018 julkaistu

vos2018

Kuntaliitto julkaisi ensimmäiset kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2018 FCG:n Talous- ja veroennustepäivillä 11.5.2017. Samalla laskelmat julkaistiin myös Kuntaliitto.fi-sivustolla osoitteessa https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/valtionosuudet-vuonna-2018.

Ennakollisen laskelman mukaan valtionosuusprosentti on 25,34 % ja kunnan omarahoitusosuus 3 600 €/asukas vuonna 2018.

Merkittävimmät muutokset kuntien vuoden 2018 valtionosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukykysopimuksesta (121 milj. euroa, -22 €/asukas) ja kustannustenjaon tarkistuksesta (-73 milj. euroa, vaikutus kuntakohtainen laskennallisten kustannusten suhteessa). Laskelmissa on otettu huomioon myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamisen osittainen kompensointi valtionosuusjärjestelmän kautta (+25 milj. euroa, valtionosuusprosentissa +0,09 prosenttiyksikköä). Myös kuntatalousohjelmaan sisältyvät kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutokset on otettu huomioon laskelmassa.

Kunnan valtionosuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon kaksiosaisen järjestelmä kumpikin osa: peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen valtionosuus.  

Vuoden 2018 valtionosuuslaskelmia päivitetään seuraavan kerran kesäkuussa, syyskuussa ja marraskuussa 2017. Valtionosuuslaskuri julkaistaan budjettiriihen jälkeen syksyllä 2017. Lopulliset päätökset vuoden 2018 valtionosuusrahoituksesta tehdään joulukuun 2017 lopussa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!