Kuntien palvelujen digitalisointi asiakkaat edellä, johtajuuteen panostaminen ja hallintokulttuurin muuttaminen ovat tärkeimpiä asioita kunnan johtamisessa ja palvelujen digitalisaatioon liittyvissä päätöksissä

Kuntapäättäjät pitävät tärkeinä erityisesti palvelujen digitalisointia asiakkaan tarpeet edellä, panostamista johtajuuden muutokseen ja mahdollistamiseen sekä kunnan hallintokulttuurin muuttamista rohkeampaan ja konkreettisempaan suuntaan tehtäessä digitalisaatioon liittyviä päätöksiä kunnassa. Kuntapäättäjien enemmistö pitää tärkeänä myös, että kuntalainen voi osallistua omien palvelujen kehittämiseen.

Kuntien palvelujen digitalisaation suurimpia haasteita kuntapäättäjien mielestä ovat osaamisen puute, se, että kunnan nykyiset tietojärjestelmät eivät kehity kohtuullisilla kustannuksilla eivätkä riittävän nopeasti sekä se, että nykyiset toimintatavat ovat juurtuneet syvälle ja aiheuttavat muutosrintaa.

Kehittämisehdotuksina korostetaan muun muassa asiakkaan ja kokonaisuuden kannalta oikeita strategisia valintoja, selkeätä tavoitteiden asettamista, asiakaskeskeisyyttä ja asiakkaan osallistamista, kehittäjien ja asiantuntijoiden verkostoivaa ja prosesseja tukevaa johtamista sekä yhteistä ymmärrystä ja visiota siitä mitä digitalisointi merkitsee, mihin pyritään ja mihin toimenpiteisiin ryhdytään omassa organisaatiossa.

Nämä tulokset selviävät tutkimuksesta, jossa on tarkasteltu kuntien näkemyksiä ja kokemuksia kuntapalveluiden digitalisoinnista sekä etsitty kehittämisehdotuksia. Tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty osana Åbo Akademin vastuulla ollutta ja yhteistyössä Kuntaliiton kanssa syksyllä 2015 toteutettua, ARTTU2-kuntien johtaville luottamushenkilöille ja viranhaltijoille kohdistettua päättäjäkyselyä sekä seuraamalla Sipoon kunnan koko organisaation kattavaa palveluiden digitalisointiin tähtäävää kehittämisprojektia vuosina 2014–2016.

Kuntapäättäjien arviot seuraavien osioiden tärkeydestä johtaessaan kuntaa ja/tai tehdessään kunnan palvelujen digitalisaatioon liittyviä päätöksiä ARTTU2-tutkimuskunnissa syksyllä 2015.

 

Raportti: Kuntapäättäjien näkemyksiä ja kokemuksia digitalisaatiosta ARTTU2-kunnissa. Uutta ARTTU2-ohjelmasta julkaisu nro 9/2017.

Lisätietoja: Marja Teljamo, Sipoon kunta, marja.teljamo(at)sipoo.fi, ARTTU2-ohjelmasta tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

ARTTU2-ohjelma ja tutkimuskunnat:

ARTTU2-ohjelma selvittää, miten uudistukset ovat vaikuttaneet kuntien palveluihin, talouteen, demokratiaan ja johtamiseen, henkilöstövoimavaroihin sekä yhdyskuntarakenteeseen ja elinvoimaan.

Ohjelmassa on mukana 40 tutkimuskuntaa, jotka edustavat erikokoisia ja -tyyppisiä kuntia eri puolilta Suomea. ARTTU2 on jatkoa vuosina 2008–2012 toteutetulle, vastaavantyyppiselle Paras-arviointitutkimusohjelmalle. Ohjelma on eri tutkimustahojen yhteinen, ja sitä koordinoi Kuntaliitto.

ARTTU2-tutkimuskunnat: Askola, Espoo, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Hämeenlinna, Inari, Jyväskylä, Kankaanpää, Keitele, Kemiönsaari, Keuruu, Kokkola, Kotka, Kurikka, Kuusamo, Lappeenranta, Lempäälä, Liperi, Mikkeli, Mustasaari, Nivala, Oulu, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raasepori, Raisio, Rautalampi, Salo, Sipoo, Säkylä, Tampere, Tornio, Turku, Vaasa, Vantaa, Vimpeli, Vöyri.

Tutkimusohjelman verkkosivut: www.kuntaliitto.fi/arttu2

Kuntapäättäjien näkemyksiä ja kokemuksia digitalisaatiosta ARTTU2-kunnissa

ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 9/2017. Tutkimuksella haluttiin selvittää kuntien näkemyksiä ja kokemuksia kuntapalveluiden digitalisoinnista sekä etsiä kehittämisehdotuksia. Kuntalaiset ovat yhä enenevässä määrin kansainvälisiä ja valveutuneita

narrow

ARTTU2-tutkimusohjelma

Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten tutkimusohjelma vuosina 2014 - 2018.

narrow
Tagit