Vuodenvaihteen muutoksia kunta-alalla

Vuonna 2018 tuloveroprosentti laskee kuudessa kunnassa ja nousee 53 kunnassa. Koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,86 ja laskee ensimmäisen kerran 20 vuoteen. 

Indeksillä tarkistettavat sosiaali- ja terveydenhuollon tasasuuruiset asiakasmaksut ja tulosidonnaisten maksujen tulorajat muuttuvat vuoden 2018 alusta.

Kuntatyöntantajien sosiaalivakuutusmaksut ovat vuonna 2018 keskimäärin 25,29 prosenttia suhteessa maksun perustana olevaan palkkasummaan. Verrattuna vuoteen 2017 kuntatyönantajan keskimääräiset sosiaalivakuutusmaksut laskevat 1,25 prosenttiyksikköä. 

Vuoden 2018 alusta ei tule voimaan uusia kuntaliitoksia. Kuntien määrä Suomessa on edelleen 311.

Lue lisää aiheesta:

Tagit