Kuntaliiton yleiskirje 28/2017, 12.12.2017, Jean-Tibor IsoMauno, Anu Nemlander, Mari Patronen, Jaana Viemerö, Tuula Kock ja Tuija Savolainen

Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2018 alusta

Indeksillä tarkistettavat tasasuuruiset asiakasmaksut ja tulosidonnaisten maksujen tulorajat muuttuvat vuoden 2018 alusta.

Asiakasmaksuasetuksessa säädettävät maksut muuttuvat 1.1.2018 voimaantulevan asetuksen (773/2017) perusteella. Asiakasmaksulaissa säädetyt maksut muuttuvat 1.1.2018 voimaantulevan sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksen (774/2017) perusteella.

Yleiskirje kokonaisuudessaan liitteenä.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista