Kuntaliiton yleiskirje 28/2017, 12.12.2017, Jean-Tibor IsoMauno, Anu Nemlander, Mari Patronen, Jaana Viemerö, Tuula Kock ja Tuija Savolainen

Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2018 alusta

Indeksillä tarkistettavat tasasuuruiset asiakasmaksut ja tulosidonnaisten maksujen tulorajat muuttuvat vuoden 2018 alusta.

Asiakasmaksuasetuksessa säädettävät maksut muuttuvat 1.1.2018 voimaantulevan asetuksen (773/2017) perusteella. Asiakasmaksulaissa säädetyt maksut muuttuvat 1.1.2018 voimaantulevan sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksen (774/2017) perusteella.

Yleiskirje kokonaisuudessaan liitteenä.

Tagit
Anu Nemlander

Anu Nemlander

Erityisasiantuntija, terveydenhuolto
Sote-yksikkö
+358 9 771 2612, +358 50 563 6180
Vastuualueet
 • terveydenhuollon kansainväliset asiat
 • terveydenhuollon rahoitus-, talous- ja tilastoasiat
 • palveluseteli
 • veteraaniasiat
Jaana Viemerö

Jaana Viemerö

Erityisasiantuntija, vammaispalvelut ja sosiaalihuollon kelpoisuudet

Poissa 31.3.2022 asti | Borta t.o.m. 31.3.2022

Sote-yksikkö
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
Vastuualueet
 • kehitysvammahuolto
 • vammaispalvelut
 • sosiaalihuollon kelpoisuudet
 • sosiaalihuollon kansainvälinen yhteistyö
 • Maakunnallistuvat vammaispalvelut -kehittämisverkosto
 • Erityishuollon asiantuntijaryhmä -verkosto
 • Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa -hanke
Tuija Savolainen

Tuija Savolainen

Kehittämispäällikkö
Strategiayksikkö, Tieto, tietopalvelut ja analytiikka
+358 9 771 2304, +358 50 569 5079
Vastuualueet
 • Kuntaliiton tiedon hallinnan kehittäminen
 • Kuntaliiton tieto- ja toimintaprosessien kehittäminen ja koordinointi
 • Kuntaliiton tuote- ja palvelukokonaisuuden kehittäminen ja koordinointi