ARTTU2- henkilöstötutkimuksella varaudutaan muutosten johtamiseen

ARTTU2- Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella (KUNTA-HEJO) -tutkimus on nyt valmistunut. Tutkimus­hankkeessa selvitettiin kuntien henkilöstöjohtami­sen tilaa ja tulevaisuutta 37 ARTTU2-ohjelman kunnassa. Tutkimuksen tulosten perusteella tutkijat antavat työvälineitä henkilöstöjohtamisen tilan arviointiin ja kehittämissuosituksia käytännön henkilöstöjohtamisen tueksi. Tutkimuksen toteutti Vaasan yliopiston henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä.
 

Hyvä henkilöstöjohtaminen on parasta muutosjohtamista

Henkilöstöjohtamisella on ratkaiseva merkitys henkilöstön hyvinvointiin, osaamiseen ja suoriu­tumiseen sekä niiden kautta kuntien tarjoamien palvelujen laatuun ja perustehtävässä onnistumi­seen. Nykyistä strategisempaa, ennakoivampaa henkilöstöjohtamista tarvitaan erityisesti mittavissa kuntakentän muutoksissa, jotka vaikuttavat myös henkilöstöön kohdistuviin vaatimuksiin, korostavat Riitta Viitala, Anu Hakonen ja Susanna Arpiainen kuvatessaan tutkimuksen tuloksia.  

Koko kuntajoukkoa tarkasteltaessa vahvimmiksi henkilöstökäytännöiksi arvioitiin osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin johtamiseen liittyvät käytännöt. Eniten kehitettävää vastaajien mukaan on muutoksen ja esimiestoiminnan johtamisessa sekä suorituksen johtamisessa ja palkitsemisessa.

Kunta- ja henkilöstöjohtajien puheissa tulevaisuuden haasteet kulminoituivat vahvasti muutosten johtamisen ympärille ja sitä kautta myös strategiseen henkilöstöjohtamiseen, etenkin henkilöstösuunnitteluun. Suuri osa kuntien johtajista näkee ennakoivan henkilöstösuunnittelun, mutta myös muiden henkilöstökäytäntöjen kehittämisen tärkeämmäksi kuin koskaan.

Lähivuosien kuntaorganisaatioita ravistelevien rakenteellisten muutosten onnistuminen riippuu erityisesti henkilöstökäytännöistä, joiden avulla pystytään määrittelemään muuttuneiden rakenteiden, toimintojen ja tehtävien vaatima henkilöstövahvuus, työnkuvat ja osaaminen. Samalla olisi kyettävä suunnitelmallisesti huolehtimaan siitä, että työkyky ja työn ilo säilyvät. Henkilöstöjohtaminen on tällä hetkellä kriittisen tärkeä johtamisen alue kunnissa, sanovat tutkijat.

Kunta 2030 on erilainen kuin kunta tänään. Sinne ei hypätä hetkessä, vaan kehitysaskeleita on otettava jo nyt. Kunnissa on siirryttävä henkilöstöhallinnosta strategiseen henkilöstöjohtamiseen, joka on saman aikaisesti ennakoivaa ja ketterää. Kaiken kaikkiaan ennakointi, joustavuus ja muutosvalmiudet sekä organisaatioiden että yksilöiden osalta korostuvat. Kuntien ennakoidaan erilaistuvan, jolloin myös henkilöstöjohtamisessa on siirryttävä voimakkaammin etsimään juuri omaan kuntaan sopivia henkilöstökäytäntöjä.

Julkaisu: Kuntien henkilöstöjohtamisen tila ja tulevaisuus
 

Lisätietoja:
Professori Riitta Viitala, Vaasan yliopisto, 044 0244234
Projektipäällikkö Anu Hakonen, Vaasan yliopisto, 050 3761083
Tutkimusavustaja Susanna Arpiainen, Vaasan yliopisto, 050 340 8631

Kuvio: Yleiskuva kuntien henkilöstöjohtamisen tilasta liikennevaloilla esitettynä.
Kuvio: Yleiskuva kuntien henkilöstöjohtamisen tilasta liikennevaloilla esitettynä.

 

Henkilöstö strategisena resurssina tutkimus pähkinänkuoressa

Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus koostuu kahdesta osahankkeesta, jotka toteuttavat Vaasan yliopisto ja Työterveyslaitos:
Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella: Vaasan yliopisto, professori Riitta Viitala
Uudistun, innostun, onnistun! Työterveyslaitos, tutkimusprofessori Jari Hakanen

Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, Keva ja Kuntaliitto (ARTTU2-ohjelma) sekä tutkimuslaitokset

Hanke on osa Kuntaliiton koordinoimaa 40 suomalaisen kunnan ARTTU2-tutkimusohjelmaa, joka selvittää toteutettujen ja tulevien uudistusten vaikutuksia kuntiin ja kuntalaisiin.

Lisätietoja Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimuksesta ARTTU2-ohjelman sivuilta: www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/henkilosto-strategisena-resurssina-osaprojekti 

Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen, KT, puh. 0503380472

 

ARTTU2-ohjelma ja tutkimuskunnat

ARTTU2-ohjelma selvittää, miten uudistukset ovat vaikuttaneet kuntien palveluihin, talouteen, demokratiaan ja johtamiseen, henkilöstövoimavaroihin sekä yhdyskuntarakenteeseen ja elinvoimaan.

Ohjelmassa on mukana 40 tutkimuskuntaa, jotka edustavat erikokoisia ja -tyyppisiä kuntia eri puolilta Suomea. ARTTU2 on jatkoa vuosina 2008–2012 toteutetulle, vastaavantyyppiselle Paras-arviointitutkimusohjelmalle. Ohjelma on eri tutkimustahojen yhteinen, ja sitä koordinoi Kuntaliitto.

ARTTU2-tutkimuskunnat: Askola, Espoo, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Hämeenlinna, Inari, Jyväskylä, Kankaanpää, Keitele, Kemiönsaari, Keuruu, Kokkola, Kotka, Kurikka, Kuusamo, Lappeenranta, Lempäälä, Liperi, Mikkeli, Mustasaari, Nivala, Oulu, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raasepori, Raisio, Rautalampi, Salo, Sipoo, Säkylä, Tampere, Tornio, Turku, Vaasa, Vantaa, Vimpeli ja Vöyri.

Lisätietoja ARTTU2-tutkimusohjelmasta: www.kuntaliitto.fi/arttu2

Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto, p. 050 337 5634.

Julkaisu: Kuntien henkilöstöjohtamisen tila ja tulevaisuus

Kunta vuonna 2030 on erilainen kuin kunta tänään. Sinne ei hypätä hetkessä, vaan kehitysaskelia otetaan nyt. Millainen on henkilöstöjohtamisen tila ja tulevaisuus erikokoisissa kunnissa?

Henkilöstö strategisena resurssina -osaprojekti

ARTTU2-tutkimusohjelma

Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten tutkimusohjelma vuosina 2014 - 2018

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista