Ulos siiloista ja siltoja rakentamaan

Hyvinvoinnin johtaminen haastaa uudenlaiseen poikkihallinnollisuuteen

Hyvinvoinnin edistäminen nousee aiempaa vahvemmin kuntien strategisiin päämääriin ja tavoitteisiin. Johtamisjärjestelmistä tehty analyysi osoittaa, että kunnan ylimmän poliittisen ja ammatillisen johdon vahva rooli on tärkeä, jotta onnistutaan poikkihallinnollisessa hyvinvoinnin edistämistehtävässä.

Hyvinvoinnin edistäminen kattaa koko kuntakonsernin. Erilaisten verkostojen tunnistaminen ja entistä tietoisempi ja monialaisempi hyödyntäminen mahdollistaa laaja-alaisemman oppimisen, kehittämisen ja vaikuttamisen hyvinvoinnin edistämisessä.

ARTTU2-arviointitutkimusohjelmaan kuuluva raportti ”Miten johdetaan hyvinvoinnin edistämistä kunnissa?”  hyödyntää 40 tutkimuskunnan hallintosääntöjä, reaaliaikaisen arvioinnin kyselyjä sekä kuuden kunnan tarkempia aineistoja. Tutkijat Kaija Majoinen ja Anni Antila toteavat, että kunnat etenevät eritahtisesti johtamisjärjestelmän uudistamisessa.

- Kuntien toimielinrakenteet ovat erilaistumassa hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta ja ovat toisaalta välitilassa, jossa odotetaan maakunta- ja sote-uudistuksen kansallisia ratkaisuja, tutkijat toteavat.

 

Osallisuus mukaan lautakuntatyöhön

- Mielenkiintoisena ja yleistyvänä ilmiönä ovat yhteisösuuntautuneet lautakunnat, joissa osallisuuden vahvistaminen ja vuorovaikutus kansalaisyhteiskunnan kanssa rakentuu osaksi lautakuntien tehtävää.

- Hyvinvoinnin edistämistä johdettaessa ja kehitettäessä on tärkeää pitää keskiössä asukasnäkökulma. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä on kuntien ja maakunnan yhteinen. Ne molemmat palvelevat samaa asukasta, jonka hyvinvointiin vaikuttaa kummankin toimijan ratkaisut.

Tutkijat esittävät, että pikaisesti rakennetaan toimiva yhdyspintamenettely kuntien ja maakuntien yhteistyölle. On tärkeätä suunnitella yhteistyön rakenteet ja sopimuskäytännöt, jotka tukevat toimivaa ja tasavertaista kumppanuutta maakuntien ja kuntien välillä sekä estävät sisäänpäin kääntymisen.

Kuvassa raportin keskeiset havainnot tiivistetysti.
Kuvassa Miten johdetaan hyvinvoinnin edistämistä kunnissa? -raportin keskeiset havainnot tiivistetysti.

 

ARTTU2-ohjelma tuottaa laajaa tietoa

Kuntaliiton koordinoima ARTTU2-ohjelma selvittää, miten uudistukset ovat vaikuttaneet kuntien palveluihin, talouteen, demokratiaan ja johtamiseen, henkilöstövoimavaroihin sekä yhdyskuntarakenteeseen ja elinvoimaan.

Hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä johtamisjärjestelmien ja -rakenteiden analyysi on tehty kaikista 40 ARTTU2-tutkimuskunnasta hyödyntäen kuntien valtuustojen hyväksymiä hallintosääntöjä sekä ns. REA-puntarikyselyn aineistoja.  Syvällisemmässä tarkastelussa on ollut mukana kuusi tutkimuskuntaa: Hollola, Mikkeli, Sipoo, Säkylä, Tampere ja Turku. Niistä on käytettävissä myös tutkimuksen yhteydessä tehtyjä haastatteluja ja työpaja-aineistoja. 

Lisätietoja ARTTU2-tutkimusohjelmasta: www.kuntaliitto.fi/arttu2

Raportti: Kaija Majoinen ja Anni Antila: Miten johdetaan hyvinvoinnin edistämistä kunnissa? Uutta ARTTU2-ohjelmasta nro 4/2018. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2018.

Lisätietoja:
Dosentti Kaija Majoinen, p. 040 1452248, s-posti: kaija.majoinen(at)outlook.com
Johtava konsultti Anni Antila, p. 050 406 3540, s-posti: anni.antila(at)fcg.fi
ARTTU2-ohjelmasta Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, p. 050 337 5634, s-posti: marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Julkaisu: Miten johdetaan hyvinvoinnin edistämistä kunnissa?

Raportissa tarkastellaan, minkälaisilla johtamisen rakenteilla, toimintatavoilla ja välineillä kunnat ovat ottamassa tätä tehtävää haltuun.

narrow

ARTTU2-tutkimusohjelma

Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten tutkimusohjelma vuosina 2014 - 2018.

narrow