Innovaatiobarometri mittaa kuntien uudistumista

Suomen Kuntaliitto toteuttaa yhdessä muiden pohjoismaisten sisarorganisaatioidensa kanssa innovaatiotutkimuksen syksyllä 2018.

Tutkimuksen tarkoituksena saada uutta tietoa kunta-alan innovaatioiden yleisyydestä ja kannustaa julkista sektoria uudistamaan palvelujaan innovaatioiden avulla. Tutkimuksessa innovaatioilla tarkoitetaan uutta tai merkittävästi muuttunutta toimintatapaa, palvelua, tuotetta tai viestintätapaa, joka on käytössä kunnissa ja kuntayhtymissä.

Idea kyselyyn tuli Tanskan julkisen sektorin innovaatiokeskukselta (Centre för Offentlig Innovation, COI). COI on toteuttanut maailman ensimmäisen julkisen sektorin innovaatiobarometrin vuonna 2016 vuosien 2013-2014 innovaatiotoiminnasta Tanskassa. Kysely on toteutettu aiemmin myös Norjassa.  Suomen, Ruotsin ja Islannin kuntaliitot toteuttavat kyselyn ensimmäistä kertaa. OECD on julkaissut vastaavaa kyselyä yksityiseltä sektorilta 1990-luvulta lähtien.

Tavoitteena on kansallisten kyselyjen lisäksi tuottaa pohjoismaista vertailutietoa julkisen sektorin innovaatiotoiminnasta kuntien eri toimialoilla.

Nyt toteutettavassa innovaatiobarometrissa on mukana myös kokeiluosio, koska kokeilutoiminta on vahva osa nykyistä hallitusohjelmaa ja Kuntaliiton toimintaa.

Kysely lähetetään viikolla 40 kaikkiin kuntiin ja kuntayhtymiin henkilöille, jotka vastaavat omassa organisaatiossaan innovaatioista ja kokeiluista.  

Tulokset julkaistaan valtakunnallisesti ja Kuntaliiton verkkosivuilla keväällä 2019.
 

Raportti:
Jäppinen Tuula & Pekola-Sjöblom Marianne: Innovaatiobarometri 2018. Innovaatiotoiminta suomalaisissa kunnissa

Lisätietoja tutkimuksesta ja tästä kyselystä:

Innovaatioasiantuntija Tuula Jäppinen (tuula.jappinen(at)kuntaliitto.fi) ja tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom (marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi)

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kokeilut rubikin kuutioina. Acta nro 269 -julkaisu

narrow
narrow