Uutta kunnista-, Acta- ja Uutta ARTTU2-ohjelmasta -sarjojen sekä Kunnat 2021 -ohjelman julkaisut vuodelta 2018

Tietoa moneen tarpeeseen

Kuntaliiton T&K-jlkaisut vuonna 2018

Kuntaliiton tutkimus- ja kehitystyössä on julkaistu vuoden 2018 aikana kymmenittäin tietopaketteja. Kyselytutkimusten tuloksista on tehty analyyseja teemoittain, laajojen tutkimusohjelmien osaraporteissa on sekä tieteellistä että käytännöllistä tietoa. Erilaiset oppaat tukevat kuntien työtä eri toimialoilla. Johtamista, demokratiaa, hyvinvointia… Ota käyttöösi!
Kaikki Kuntaliiton julkaisut löytyvät osoitteesta www.kuntaliitto.fi/kirjakauppa
 

UUTTA KUNNISTA -sarjassa vuonna 2018 julkaistut raportit

Pekola-Sjöblom Marianne & Piipponen Sirkka-Liisa: Kuntavaalit, ehdokkaat ja valitut vuonna 2017. Uutta kunnista -julkaisu nro 1/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3447

Ekholm Elina & Tuokkola Kati: "Samalle viivalle". Havaintoja kuntien yhdenvertaisuustyöstä. Uutta kunnista -julkaisu nro 2/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3457

Piipponen Sirkka-Liisa & Pekola-Sjöblom Marianne: Valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat Manner-Suomen kunnissa vuonna 2017. Uutta kunnista -julkaisu nro 3/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3489

Piipponen Sirkka-Liisa: Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2017 alkaneella valtuustokaudella. Uutta kunnista -julkaisu nro 4/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3515

Nieminen Ville, Paahtama Soile, Salenius Maria & Tiainen Liina: Hyvinvoinnin ja elinvoiman vuoropuhelu yhtenä tulevaisuuden kunnan menestystekijänä. Uutta kunnista -julkaisu nro 5/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3507

Lehmijoki Outi: Kuntien asiakaspalvelu 2018. Uutta kunnista -julkaisu nro 6/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3524

Piipponen Sirkka-Liisa: Johtamismallit ja toimielimet Manner-Suomen kunnissa 2017. Uutta kunnista -julkaisu nro 7/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3535

Tienari Janne: Johtamistyö kunnissa: haasteita, ratkaisuja ja oppimista. Uutta kunnista -julkaisu nro 8/2018.  http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3538

Pakarinen Terttu & Hakonen Niilo: Työn murros haastaa henkilöstöjohtamisen. Uutta kunnista -julkaisu nro 9/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3539

Vakkuri Jarmo: Talouden muuttuvat mekanismit julkishallinnossa. Uutta kunnista -julkaisu nro 10/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3540

Anttiroiko Ari-Veikko: Wellness city: hyvinvoinnista talouskasvua kaupunkeihin. Uutta kunnista -julkaisu nro 11/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3541

Tulevaisuus tehdään kompleksisessa maailmassa. Harri Raisio, Pirkko Vartiainen & Alisa Puustinen: Johdatus kompleksisuusajatteluun ja Pirkko Vartiainen, Harri Raisio & Niklas Lundström: Jäsennystä esimiestyön tulevaisuuteen ja kompleksisuuden johtamiseen. Uutta kunnista -julkaisu nro 12/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3542

Pekola-Sjöblom Marianne & Airaksinen Jenni: Häirintä ja uhkailu kuntajohtajien työssä. Uutta kunnista -julkaisu nro 13/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3553

Vierula Tanja, Pekola-Sjöblom Marianne & Airaksinen Jenni: Eettiset ongelmat kuntajohtajien työssä. Uutta kunnista -julkaisu nro 14/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3554

 

ARTTU2-ohjelman raportit vuonna 2018

Uutta ARTTU2-ohjelmasta sarjan raportit:

Laaksonen Anna & Hakanen Jari: Vetovoimaiset sivistyskunnat. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3450

Sandberg Siv: Kuntapäättäjien näkemykset haasteista ja toimenpiteistä valtuustokaudella 2017-2021. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 2/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3460

Meklin Pentti & Pukki Heikki: Kuntien moninaiset kuntakonsernit. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 3/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3462

Majoinen Kaija ja Antila Anni: Miten johdetaan hyvinvoinnin edistämistä kunnissa? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 4/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3464

Hytönen Jonne, Kotavaara Niina & Ahlqvist Toni: Elinvoiman askelmerkkejä ja ristiriitoja. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 5/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3487

Antila Anni, Asikainen Jarmo & Koski Arto: Kuntaliitokset välietapilla. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 6/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3490

Seppälä Piia & Hakanen Jari J.: Työn imussa aktiivisesti sopeutuen? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 7/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3492

Meklin Pentti: Tavoitteet kuntakonsernin kokonaisedun osoittajana. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 8/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3517

Engblom-Pelkkala Kristiina: Kunnat lukiokoulutuksen järjestäjinä kunta- ja paikallistalouden näkökulmasta. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 9/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3528

Meklin Pentti & Pukki Heikki: Konserniyhteisöjen taloussuhteet. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 10/2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3529

Acta-tutkimussarjan raportit 2018:

Acta nro 270. Navigoivat kunnat. Reaaliaikainen arviointitutkimus sote- ja maakuntauudistuksen ja tulevaisuuden kunnan valmistelusta. (Stenvall, Vakkala & Sandberg)

Acta nro 271. Kuntien henkilöstöjohtamisen tila ja tulevaisuus. (Viitala, Hakonen & Arpiainen toim.)

Lisäksi:

Artikkeli Kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien mielipiteet kunnallisten palvelujen hoidosta ajanjaksolla 1996-2017.  (Pekola-Sjöblom) teoksessa Peruspalvelujen tila 2018. Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta. Valtiovarainministeriön julkaisu 13/2018. (s. 178-194)

Kunnat 2021 -ohjelman julkaisut:

Vuokko Jaakkola: Kumppanuuspöydän rakennusopas. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3544

Toim. Maria Salenius & Essi Ratia: Evataan yhdessä! Vaikutusten ennakkoarvioinnilla kestäviä päätöksiä. https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2018/evataan-yhdessa-vaikutust…

Toim. Jenni Airaksinen, Kimmo Haapasalo, Miska Smolander & Jari Seppälä: #Kuntamatkalla. https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/kuntamatkalla…

Pyykkölä Markku & Vuorensola Maria: Kuinka johtaa elinvoimaa? http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3514

Ville Nieminen, Soile Paahtama, Maria Salenius & Liina Tiainen: Hyvinvoinnin ja elinvoiman vuoropuhelu yhtenä tulevaisuuden kunnan menestystekijänä. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3507