Uutta tutkimustietoa: Kunnissa kohdataan vain harvoin vakavia eettisiä ongelmia

Suomalaiset kuntajohtajat kohtaavat työssään hyvin vähän vakavia eettisiä ongelmia, kuten asiattomien taloudellisten etuuksien vastaanottamista eli lahjontaa. Työhyvinvointikyselyn mukaan kuntajohtajat kohtaavat työssään tehottoman työskentelyn peittelyä, asioiden hoidon viivyttelyä ja tiedon panttaamista.

Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton, Kevan ja Suomen Kuntajohtajat ry:n yhteisestä kuntajohtajien työhyvinvointikyselystä, johon vastasi kesäkuussa 2018 yhteensä 184 kuntajohtajaa. Merkittäviä eroja vastaajan sukupuolen, iän, kuntajohtajakokemuksen tai kuntakoon mukaan tarkasteltuna ei havaittu.

Luottamushenkilöiden asiattomaan käytökseen puuttuminen yleisin eettisesti haastava päätöksentekotilanne 

Ensimmäistä kertaa nyt kysyttiin kuntajohtajien työssään kohtaamien eettisesti haastavien päätöksentekotilanteiden yleisyyttä ja niiden kuormittavuutta. Eettisesti haastavalla päätöksentekotilanteella tarkoitetaan tilannetta, jossa johtaja ei tiedä mikä olisi oikea tapa toimia tai johtaja ei toimi tilanteessa oikein, vaikka tietäisi oikean tavan toimia. Näiden tilanteiden yleisyyttä kysyttiin yhteensä seitsemän eri väittämän avulla.

Yleisimmin suomalaisten kuntajohtajien kohtaama eettisesti haastava päätöksentekotilanne liittyy luottamushenkilöiden asiattomaan käytökseen puuttumiseen. Toiseksi yleisimmin kuntajohtajat raportoivat kohtaavansa arvoristiriitoja omien ja organisaation arvojen välillä.  Henkilöstön ja luottamushenkilöiden oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu puolestaan ei saatujen tulosten perusteella aiheuta kuntajohtajille haasteita.

eettisesti haastavien päätöksentekotilanteiden yleisyys

Eettisen stressin kokeminen vähäistä

Eettisellä stressillä tarkoitetaan eettisesti haastavien päätöksentekotilanteiden aiheuttamaa stressiä. Kuntajohtajilta kysyttiin, kuinka paljon he ovat kokeneet eettistä stressiä kuluvan valtuustokauden aikana. Noin viidennes vastaajista ilmoitti, ettei ole kokenut tällaista stressiä lainkaan kuluvan valtuustokauden aikana. Yli puolet vastaajista (66 %) on kokenut eettistä stressiä muutamia kertoja vuodessa ja joka kymmenes kuntajohtaja vähintään kerran kuussa.

Uusia julkaisuja kuntajohtajien työhyvinvointikyselystä:

Kevan 14.12.2018 järjestämän tutkimusseminaarin yhteydessä julkaistiin seuraavat Uutta kunnista -julkaisut:

Eettiset ongelmat kuntajohtajien työssä: http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3554

Häirintä ja uhkailu kuntajohtajien työssä: http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3553 

Aiemmin julkaistuja tuloksia kuntajohtajien työhyvinvointikyselystä 2018:

Kuntaliiton ja Kevan yhteistiedote 9.8.2018: Kuntajohtajien työhyvinvointikysely: Joka toinen kuntajohtaja miettii alan vaihtoa. https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2018/kuntajohtajien-tyohyvinvoint…

Kuntaliiton uutinen 28.8.2018: Yli puolet naiskuntajohtajista kokenut häirintää asemansa vuoksi. https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2018/yli-puolet-naiskuntajohta…

Tags