Hallituksen budjettiriihi 17.9.2019 ja kuntatalous

valtionosuuskompensaatiot

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ensimmäinen budjettiriihi käytiin tällä viikolla. Riihen päätöksillä on vaikutusta myös kuntien talouteen sekä kuluvana että tulevana vuonna.

Kuntaliiton näkemyksen budjettiriihestä, https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2019/kuntakentta-helpottunut-valtionosuuksien-palautuksista-kuntatalouden-kriisia-se-ei  (17.9.2019)

237 miljoonan euron valtionosuuskompensaatio maksuun jo 2019

Hallitus päätti aikaistaa kunnille maksettava kertaluonteisen 237 miljoonan euron valtionosuuksien lisäyksen maksatusta ensi vuodelta 2020 tälle vuodelle 2019. Kompensaatio on erä, joka saadaan vuosina 2019-2022 toteutuvien ja kikystä johtuvien kaksinkertaisten valtionosuusleikkauksien summana. Ilman kunnille maksettavaa kompensaatiota (+237 milj. euroa) valtionosuutta oltaisi leikattu kikyn takia kahteen kertaan.

Kompensaatioerän (+237 milj. euroa) maksatuksen aikaistaminen vuodesta 2020 vuoteen 2019 on nollasummapeliä suunnitelmakaudella, mutta helpottaa kuntien taloustilannetta yksittäisenä vuonna 2019. Samalla se kuitenkin vähentää ennakoituja valtionosuustuloja vuonna 2020 vastaavalla euromäärällä. Kompensaatioerän maksatuksen aikaistamisen toivotaan toimivan pienenä helpotuksena erityisesti verokorttiuudistuksesta johtuneeseen verokertymävajeeseen vuonna 2019.

Kompensaatioerän maksun aikaistaminen toteutetaan vuoden 2019 valtionosuuspäätöstä muuttamalla ja otetaan huomioon valtionosuuden kuukausimaksatuksessa marras- tai joulukuussa.

Lisätiedot: Sanna Lehtonen, Sanna.Lehtonen@Kuntaliitto.fi

Veromenetysten kompensaatiot erotetaan valtionosuudesta vuonna 2020

Vuoden 2020 valtionosuuden ennakkolaskelmien tulkinnassa hämmennystä on aiheuttanut peruspalvelujen valtionosuuden (VM) tasopudotus vuoteen 2019 verrattuna. Peruspalvelujen valtionosuuden euromääriä verrattaessa vuoden 2020 summa näyttää jokaisen kunnan osalta merkittävästi pienemmältä kuin vastaava erä vuonna 2019.

Ero kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa johtuu siitä, että veromenetysten kompensaatiot irrotetaan valtionosuudesta ja erotetaan omalle valtion talousarviomomentilleen vuodesta 2020 alkaen. Kun vuosien 2019 ja 2020 valtionosuuslaskelmia vertaa toisiinsa, tulee tarkistaa, että luvut ovat vertailukelpoisia.

Lisätiedot: Sanna Lehtonen, Sanna.Lehtonen@Kuntaliitto.fi

Päivityksiä veroennustekehikkoon ja valtionosuuslaskelmiin

Veroennusteet päivittyvät 7.10.2019 alkavalla viikolla. Koko maan ja kuntakohtaiset veroennustekehikot päivittyvät myös valtion talousarvioesityksen ja kuntatalousohjelman julkaisun jälkeen 7.10.2019. Veroennusteissa huomioidaan muun muassa budjettiriihessä tehdyt veropäätökset, valmistuvan verotuksen tuoreimmat ennakkotiedot, syyskuun verotilitykset ja valmistuneet kiinteistöverotiedot verovuodelta 2019. Viimeisin arvio kunnallisveron kuluvan vuoden tilitysvajeesta huomioidaan myös ennusteissa. Tarkemmin ennusteessa huomioiduista seikoista tiedotetaan veroennusteiden julkaisemisen yhteydessä.

Lisätiedot: Jukka Hakola, Benjamin Strandberg, Pekka Montell / Etunimi.Sukunimi@Kuntaliitto.fi

Valtionosuuslaskelmat päivittyvät seuraavan kerran valtion talousarvioesityksen ja kuntatalousohjelman julkaisun yhteydessä 7.10.2019. Tällöin laskelmiin päivitetään puuttuvia määräytymistekijätietoja (mm. uudet sairastavuuskertoimet), poistetaan 237 miljoonan euron valtionosuuskompensaatio (ja siirretään vuodelle 2019) ja päivitetään vuoden 2018 verotietoja tulopohjan tasauslaskelmaan.

Lisätietoa budjettiriihen vaikutuksista kuntien valtionosuuksiin ja ennakolliset valtionosuuslaskelmat (11.9.2019) löytyvät Kuntaliiton ”Valtionosuudet 2020” -sivustolta, https://www.kuntaliitto.fi/talous/valtionosuudet-vuonna-2020

Valtiovarainministeriö: Kunnat eivät joudu verokertymävajeen seurauksena tarpeettomasti kriisikuntamenettelyyn

Valtiovarainministeriö julkaisi Kunnat-uutiskirjeessään tietoa erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa oleva kunnan arviointimenettelyn eli nk. kriisikuntamenettelyn käynnistämisestä. Valtiovarainministeriön mukaan arviointimenettelyn käynnistäminen on aina valtiovarainministeriön harkinnassa eikä yksittäinen euromäärältään merkittävä ja kunnasta riippumaton tapahtuma, kuten poikkeukselliset verotulojen tilitykset, käynnistä menettelyä automaattisesti.

Lisätietoja: https://uutiskirje.vm.fi/archive/show/428945

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.