Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuomisen ajatuksia työelämäjaksolta Kuntaliitossa

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen oli 14.1.-15.2.2019  ”työelämäjaksolla” tutustumassa Kuntaliiton toimintaan.

Kuntaliitossa toimii yhteysjohtaja Lauri Lamminmäen vetämänä asiakkuustiimi, jonka kokouksissa on usein todettu, että Kuntaliiton työtä pitäisi tehdä nykyistä enemmän tunnetuksi niin kunta- kuin yhteistyöjäsenillemmekin. Keinoiksi on pohdittu mm. Kuntaliiton asiantuntijoiden kuntavierailuja sekä asiakkaidemme tutustumisjaksoja Kuntaliitossa.

Tilanteen ollessa otollinen tarjosimme Anssi Tuomiselle mahdollisuutta ”työelämäjaksoon”. Anssi Tuominen on osallistunut aktiivisesti Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkoston Areenan toimintaan. Vuoden 2018 alusta hän on toiminut verkoston puheenjohtajana.  Lisäksi hän on mukana Kuntaliiton Lukiofoorumissa eli lukiokoulutuksen järjestäjien verkostossa.

Kuntaliitossa koimme Anssi Tuomisen työelämäjakson erittäin hyödylliseksi. Saimme arvokasta palautetta ja kehittämisehdotuksia siihen, miten Kuntaliitto voi entistä paremmin palvella asiakkaitaan niin edunvalvonnassa kuin kehittämistoiminnassakin.

Toivottavasti jakso oli myös Anssille myönteinen. Hänen ajatuksiaan voit lukea kahdesta vieraskynäblogista.

Ensimmäinen vieraskynä.

Toinen vieraskynä

Tagit